דו"ח מבקר המדינה השנתי ה-62

דו"ח המבקר: עיכובים בבדיקת ליקויים ברכבת

בבדיקה שערך מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס ברכבת ישראל ומשרד התחבורה עולה כי החברה לא גיבשה נהלים לבדיקת תאונות וכי משרד התחבורה לא הסדיר נהלי הפיקוח ברכבת בחקיקה

מערכת וואלה! חדשות

דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם היום (שלישי) מעביר ביקורת חריפה על נהלי הבטיחות בחברת רכבת ישראל. המבקר יצא נגד חוסר הסדרת נהלי בדיקת התאונות ברכבת. על פי הדו"ח, בנוהל החברה לא הוגדר פרק זמן ברור להשלמת חקירת אירועים ותאונות אלא נכתב "פרק זמן סביר". בכמה מקרים עבר זמן ממושך למדי, ואף חודשים, מיום קרות האירוע ועד השלמת הבדיקה. כמו כן, כתב המבקר, משרד התחבורה לא הסדיר בחקיקה את הבירור הפנימי של תאונות רכבת ואת היחס בינו ובין החקירה בידי גופים חיצוניים, קרי המשטרה או ועדת בירור שימנה השר. "במשך השנים העיר משרד מבקר המדינה, שוב ושוב, על הליקויים המתמשכים בתחום הפיקוח על סדרי הבטיחות וענישה ראויה של נהגי רכבת המתרשלים בתפקידם ומסכנים את הציבור. בפועל הרכבת עדיין מפקחת על עצמה ומשרד התחבורה טרם תיקן ליקוי חמור זה", כתב המבקר

מהבדיקה שנערכה על ידי אנשי המשרד במשרדי החברה ובמשרד התחבורה בחודשים מרץ-אוגוסט 2011 עולה גם כי למרות שהממשלה החליטה כבר בשנת 2002 על הצורך בשינויי חקיקה לקביעת כללים וסמכויות פיקוח על הרכבת, לא בוצעה חקיקה זו. לפי הדו"ח, משרד התחבורה לא פעל, בין היתר, להסדיר את רישוי הנהגים ולהתקין דיני תעבורה לנהגי רכבת. טרם הוסדר בחקיקה גם הפיקוח על כשירותם של נהגי קטר מהבחינה הרפואית ובדיקת הנהגים לאיתור שימוש בסמים ובאלכוהול.

המבקר ציין בדו"ח כי רכבת ישראל התעכבה בביצוע הפרדה מפלסית במפגשי מסילה ברחבי הארץ. לדוגמא, החברה סיימה לבצע הפרדה מפלסית במפגש מסילה-דרך ליד כפר מנחם כשלוש וחצי שנים אחרי מועד הסיום המתוכנן. הדו"ח מעלה כי מתוך שמונה ההפרדות המפלסיות שתוכננו בהסכם עם הממשלה ב-2008 שבע בוצעו באיחור. מבקר המדינה קרא לחברת הרכבת ולמדינה להפנות תשומת לב לתחום הבטיחות וקבע שאין מקום לדחיות נוספות בתיקון הליקויים.

דו"ח מבקר המדינה – הסיקור המלא
המבקר: מעורבות משרד החוץ בביטחון לא מספקת
המבקר: משרד הביטחון ייצא נשק בניגוד לחוק
מבקר המדינה: לרוב המעונות לאוטיסטים אין רישיון
דו"ח המבקר: המדינה מפקירה את חסרי הישע

מבצעים מיוחדים

נובמבר סייל: ההזדמנות שלכם לנצח את הכאב

לכתבה המלאה

הפרישה המוקדמת לא נומקה

בנוסף, בדק המבקר את סדרי פרישתם של עובדי החברה במסגרת הסכמי העבודה. בבדיקה בעניין שנערך בחודשים מרץ 2010 –מרץ 2011 התגלה כי ב-16 מתוך 21 המקרים שניבדקו לא היו מסמכים המכילים הסברים או נימוקים לפרישתם המוקדמת של העובדים.

עוד העלתה עבודת המבקר כי הבדיקה במקרה של עובדים פורשים שנחשדו בעבירות משמעת או עבירות פליליות הופסקה ללא תיאום עם היועץ המשפטי של החברה. הנהלת החברה גם לא יידעה את הדירקטוריון בעניינם של מקרים אלה. מהביקורת עולה גם כי החברה העניקה לעובדים בכירים בעלי הסכמי עבודה אישיים מענקי פרישה ופיצויים מיוחדים שעוגנו בהחלטת ממשלה עוד מ-1980, על פי המלצות המנכ"ל ובאישור הדירקטוריון. בהמלצות צוין שיעור הפיצויים המבוקש, אך לא פורטו הנימוקים לכך, אף לא בדיוני הדירקטוריון.

"משרד מבקר המדינה העלה ליקויים בתהליך קבלת ההחלטות בנושא הענקת פיצויי פרישה מיוחדים לעובדים בכירים", נכתב בדו"ח. "מדובר בפיצויים נוספים על הפיצויים הרגילים, שאינם מתחייבים מהסכמי העבודה האישיים וכרוכים בשיקול דעת. לכן חשוב לציין את הנימוקים להענקתם בהמלצות המנכ"ל ובפרוטוקולים של החלטות הדירקטוריון בעניינם ולוודא כי ההחלטות מתקבלות על בסיס שוויוני תוך שמירה על מינהל תקין".

תגובות

ממשרד התחבורה נמסר כי "משרד התחבורה מקדם תזכיר חוק התעבורה המסילתית שנועד להסדיר את התחום. התזכיר יחליף את פקודת מסילות הברזל. התזכיר האמור יסדיר בין השאר את נושא הפיקוח על כשירותם הרפואית של נהגי רכבת ישראל, ביצוע בדיקות לאיתור שימוש בסמים ואלכוהול וכן הסדרה בחקיקה של מתן רישיונות לנהגי רכבת, פיקוח על הסדרי הבטיחות, שעות עבודתם, וקביעת ענישה ראויה לנהגי רכבת המתרשלים בתפקידם ומסכנים את הציבור".

מרכבת ישראל נמסר בתגובה כי "רכבת ישראל מנהלת תחקירי אירוע לתאונות ותקריות בטיחותיות. המטרה המרכזית בעבודתה של היחידה הינה לאתר גורמי סיכון וגורמי שורש לאירועים שהתרחשו ובהתאם לכך, לנסח המלצות מתאימות אשר יסייעו למניעת הישנות המקרים. לדעת החברה, איכות התחקיר, האפשרות למצות את התחקיר עד תום ולגבש מסקנות מבוססות, חשובה יותר מקביעת מסגרת של לוחות זמנים ולפיכך הנוהל אינו מגביל את תחקור האירועים בלוחות זמנים. מאידך חשוב לציין, כי מרבית התחקירים מבוצעים תוך פרק זמן קצר.יש לציין כי בכל הקשור בחקירת תאונות, גם צה"ל חוקר אירועים של עצמו, באמצעות תחקיר, ועדת חקירה או חקירת מצ"ח, מכיוון שמדובר בחקירה מקצועית לצורך לימוד למניעת אירועי עתיד. הדבר נכון לגבי חקירת אירועי רפואה, אירועי טיסה – אשר נחקרים תחת גורמים שלפני הכל יש להם ידע מקצועי בלעדי".

בנוגע להפרדות המפלסיות נמסר מהרכבת כי "רכבת ישראל פעלה לקידום נושא הקמת ההפרדות המפלסיות ואף יצאה להליכים מכרזיים והליכי ביצוע מזורזים. יחד עם זאת, לפרויקטי תשתית מורכבים כדוגמת אלו המוזכרים בדו"ח, יש נטייה להתארכות לו"ז מעבר למתוכנן, מאחר והם נעשים בצמוד למסילת רכבת פעילה ומצריכים קבלת אישורים מגורמים חיצוניים תוך כדי עבודה, כגון: החברה הלאומית לדרכים, הוועדה לתשתיות לאומיות וכד'.עד כה ביצעה רכבת ישראל 39 הפרדות מפלסיות ו-9 הפרדות נוספות נמצאות בביצוע. משנת 2005 ועד היום נסגרו כ-82 מפגשי כביש מסילה. כיום נותרו בכל הארץ רק 84 מפגשים פעילים, והם מוגנים על ידי אמצעים טכנולוגיים מתקדמים"

בנושא פרישת עובדים מסרה הרכבת כי "תהליך פרישת העובדים נוהל בצורה מוסדרת בין מנהלי החטיבות והאגפים ובין חטיבת משא"ן ו-וועד העובדים, כפי שנדרש בהסכם הקיבוצי. כל החלטה על פרישתו של עובד התקבלה בכפוף לחוות דעת הממונה עליו, בתיאום מול וועד העובדים והעובד עצמו. לראיה, לא קיימת כל תביעה של עובד או עובדת הטוענים כי סיימו את עבודתם בחברה מסיבות שאינן רלוונטיות". בנוגע לפרישת עובדים החשודים בפלילים נמסר כי "מדובר במספר מצומצם של עובדים החשודים בפלילים, אשר סיימו את עבודתם בחברה במסגרת הסכם הפרישה. באותה העת היו העובדים בהליך חקירה ולא הוגשו כתבי אישום. בהתאם לכך ומכיוון שכל אדם זכאי עד שיוכח אחרת, נחתמו איתם הסכמי פרישה רגילים".

להורדת הדו"ח השנתי המלא של מבקר המדינה לשנת 2012

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully