משפט נתניהו

ישועה: "מנענו פרסום סקר שמעיד על התחזקות בנט"

החקירה הנגדית של מנכ"ל וואלה! לשעבר בתיק 4000 נמשכת במחוזי בירושלים. סניגורו של ראש הממשלה מתייחס למערכת הבחירות של 2015, בטענה שרוב כלי התקשורת התגייסו למנוע את בחירתו של נתניהו. בתגובה, ישועה סיפר לדוגמא כי הופעל על המערכת לחץ להעלות ידיעות נגד בנט

  • משפט נתניהו
  • תיק 4000

החקירה הנגדית של מנכ"ל וואלה! לשעבר אילן ישועה, במסגרת תיק 4000, נמשכת היום (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים, על ידי סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד בעז בן צור. זהו היום ה-14 לחקירה הנגדית של ישועה, העד הראשון במשפטו של נתניהו - הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים.

הדיון הבוקר החל בהתייחסות למערכת הבחירות של שנת 2015, כשבן צור טוען כי רוב כלי התקשורת התגייסו למנוע את בחירתו של נתניהו לראשות הממשלה. בן צור הקרין קטע מריאיון של העיתונאי רביב דרוקר שהעיד כי הוא לא רצה שנתניהו ייבחר.

בן צור: עיקר התקשורת התגייסה בבחירות 2015 לפעול להחלפת נתניהו

ישועה: אין לי ידיעה ברורה כזו. אני לא יודע להפריד איפה עובר הגבול בין ביקורת על ראש ממשלה, באופן טבעי כאשר מישהו ראש ממשלה מכהן, ובין נטיות הלב של הכתבים

בן צור: אומר דרוקר שחלק פעלו לא בזדון, וחלק לשיטתו כמו קבוצת ידיעות ו-ynet בזדון. מה אתה מבין מהידיעה הזו? אני אגיד לך, מה שאתה כתבת בתוך מערכת הבחירות ב-2 בפברואר 2015, 'אידיאולוגית עיתון הארץ מתנגד לראש הממשלה ורוצה להחליף אותו', נכון?

ישועה: זה שעיתון הארץ מתנגד נכון

בן צור: כשאתה אומר שלעיתון הארץ יש שתי סיבות לפעול לנהל קמפיין נגד ראש הממשלה, זה אידיאולוגיה

עוד בוואלה!

ישועה על כתבה שעלתה נגד אשתו של בנט: "נאמר לי שזה חשוב לנתניהו ורעייתו"

לכתבה המלאה
ישועה במשפט, הבוקר (צילום: פלאש 90, יונתן זינדל)

ישועה: הדברים שאני כותב פה זה דברים שאני כותב לזאב (רובינשטיין), אז גם לזאב וגם כשפניתי לאנשים, הנרטיב שאימצתי זה שבאמת אנחנו לא בסדר, ואנחנו שמאלנים. 'אנחנו לא רוצים להיות עיתון הארץ, לא רוצים להיות בולשביקים', זה דברים ששמעתי משאול וזה דברים שאני מעביר הלאה. מהצד השני, אני השתמשתי בנרטיב לא רק עם זאב, אלא גם עם האנשים שלי, השתמשתי לא כי חשבתי שהמערכת שלנו מוטה, אלא כי לא יכולתי כל הזמן להגיד לאנשים לעשות דברים, השתמשתי באידיאולוגיה. האם אני חושב שהארץ אידיאולוגית נמצא בקמפיין ממושך, האם הנושא הכלכלי שיחק תפקיד? כן

בן צור ממשיך וטוען כי ישועה הראה שיש לנוני מוזס "אינטרסים כלכליים, יש קמפיין נגטיבי. לשיטתך, הוא מונע מאינטרסים כלכליים".

ישועה: כן, הכלכלי והפוליטי משולב

בן צור: אני רוצה להראות לך התכתבות מנובמבר 2014, עם רון אילון (מנכ"ל יס - י.פ), ראש הממשלה התנגד לחוק ישראל היום

ישועה: כן, בגלל זה הלכנו לבחירות

בן צור: אתה כותב שיש עוצמה גדולה יותר לידיעות אחרונות מאשר לראש הממשלה, עד כדי כך שרוב המחוקקים הולכים להצביע בעד אותו החוק

אלוביץ' בבית המשפט, היום (צילום: פלאש 90, יונתן זינדל)

בן צור מצטט מכתבה שיצאה סמוך לבחירות 2015, בה התראיין ישועה ואמר "ynet-ידיעות אחרונות שם את כל הז'יטונים על הסוס המפסיד".

בן צור: זו היתה התרשמות שלך?

ישועה: כן

בן צור: אתה אומר שבחירות הקצינו את העניין הזה

ישועה: כן, בהסתייגות אחת, אני מבין שבהמשך שואלים אותי על סיקור מוטה, הדברים קורים בתקשורת ויש גופים שהקצינו. אני חשבתי ש-ynet היה קיצוני ביחס לראש הממשלה. דברים מתערבבים אצלי בין מה שידעתי בזמן אמת ומה שגיליתי אחרי. היה אצלי ערן טיפנברון שאמר לי 'הלכנו נגד ראש הממשלה ואתם הייתם נגדו וצדקתם'. זה היה ברור שנוני לא בצד של שאול

בן צור: בדקת איך סיקר ynet איך סיקר ידיעות? לפעמים יש אג'נדה מוצהרת ואג'נדה לא מוצהרת, אמרת גם כשהאג'נדה מוצהרת זה הלך לכיוון מוגזם

ישועה: שוב, זה נאמר במסגרת הנרטיב שאני אצטרך לעשות משהו בוואלה! ולאזן. לא היו לי את הפרטים כדי שאני אוכל לומר שזה מוגזם או לא מוגזם

בן צור: אין לך את הפרספקטיבה לומר איך התקשורת עובדת או לא
ישועה: פרספקטיבה רחבה כן, פרטים לא

פרשת הבקבוקים

בן צור שואל את ישועה על הורדת האייטם של פרשת הבקבוקים של שרה נתניהו, ומצטט מתוך התכתבויות של ישועה בנושא.

בן צור: 'לא כל כותרת ראוי לסיקור' - זה המשמעות של מותח את הגבול והחוקים, זוכר מה זה הבקבוקים?

ישועה: הורדנו ידיעה. פרשת הבקבוקים

בן צור: כשאתה אומר 'אני מותח גבול בבקבוקים', המשמעות שלא כל ניסיון לפרסם עניין אזוטרי. זה חורג ממרחב הלגיטימיות לשיטתך, נכון?

ישועה: האם העיתונות לפעמים מרושעת ונכנסת למקומות שהיא לא צריכה? כן. במקרה הזה זה לא היה בסדר שהורדנו את פרשת הבקבוקים


בן צור: הבקבוקים, זה בשנים 2013-2009, התקבל החזר כספי על בקבוקים מהסופר, ב-2015, חודש וחצי לפני הבחירות, סיקור של עניין הבקבוקים

פרידמן-פלדמן: יש לו בהמשך עוד התבטאות בעמוד שלוש

בן צור (מצטט מריאיון של ישועה): 'זה טראש שלא צריך להתייחס 10 פעמים במערכת בחירות, אפשר להתייחס אליו לא צריך להתעמק'. זה שיקף את מה שאמרת?

ישועה: לא אני ולא אבי (אלקלעי, לשעבר עורך ראשי בוואלה!) היינו מורידים את ידיעת הבקבוקים, יכול להיות שהיא מרושעת וממוחזרת, זה לא סותר. ההורדה של הידיעה והנרטיב שלי ושל אלקלעי, ברור שאני אתכסה מאחורי המערכת

בן צור, סניגורו של ראש הממשלה, בירושלים היום (צילום: פלאש 90, יונתן זינדל)

בן צור עבר לדון על הסיקור של נאום נתניהו בקונגרס האמריקאי, ושאל לגבי הסיקור בוואלה! - שלושה חודשים לפני הבחירות.

ישועה: זוכר שהייתה כתבה של אמיר תיבון, ביקשו לשנות, לדרדר את הכתבה מהר

בן צור: אני אגיד את הדברים הבאים, מה כתבו את הסיקור של וואלה! של הבחירות. היתה כתישה 'וואלאית' לגבי הנאום, בשני גורמי תקשורת שעשו בדיקה אמפירית לגבי הסיקור של וואלה!, אחד זה אתר מידה ואחד זה העין השביעית, התוצאות דומות. סקרו 23 מאמרי דעה, 17 שליליים. אתה יודע כמה מאמרי דעה היו באותה תקופה לגבי ראש הממשלה?

ישועה: לא יודע

בן צור: יודע מה היה כיוון מאמרי הדעה?

ישועה: לא. ההתייחסות שלי לסיקור אוהד ולא אוהד, היא התצהיר לגבי ההוראות שקיבלתי

ישועה אז פונה לטעון כי נוהל קמפיין נגד מני נפתלי.

בן צור: ניהלתם נגדו קמפיין? כמה פעמים סיקרתם נגד מני נפתלי

ישועה: נראה לי 10

בן צור: 109 ידיעות בוואלה על מני נפתלי. הרוב המוחץ שלהן הן ידיעות פרו מני נפתלי ונגד ראש הממשלה. אתה יודע את זה?

ישועה: לא

בן צור: האם אתה יודע שאתם האתר שסיקר הכי הרבה פעמים את מני נפתלי, ynet סיקרו 84 פעמים

ישועה עוד מספר על "לחץ ממושך בנוגע לנפתלי", ועל ידיעות שעלו באתר, ו"הוציאו את התגובות של עורך הדין שלו. אני זוכר שיש רצף של ידיעות נגדו, אני לא זוכר כמה". בן צור אז החל לקטוע את ישועה, והשופטת פרידמן-פלדמן העירה: "אם אדוני רוצה לשאול שאלות, שייתן לענות תשובות".

"מנענו מינון להעלות סקר שמראה שבנט מתחזק"

ישועה: פרשת בנט היתה הפרשה הראשונה שהופעל עלינו לחץ. זה התבטא שהיו מעבירים לנו סדרה של טקסטים, חלקם עלה, חלקם לא כי סירבנו להעלות את זה. שאול אומר לזאב 'אי אפשר לעשות יותר יותר מזה', זו היתה התחושה הסובייקטיבית של שאול, וזה כששאול נתן גיבוי לעבודה שלנו. בתוך הדבר הזה להערכתי היו אז נגד בנט שבע-שמונה ידיעות. חוץ מזה שאול מנע ואני מנעתי מינון להעלות סקר שמראה שבנט מתחזק. את זה נאסר עלי להעלות. לקראת הסוף אמרתי להם שזה יעלה שציפי מתרסקת או שהעלנו את זה בידיעה שולית. כל מה שאני מנסה להגיד לך שזה ארבעה ימים

בן צור, חזר לשאול על הסיקור של נאום הגרעין: "ראינו שתי ידיעות שעולות, מתוך 16 ידיעות שעסקו בנאום בקונגרס, 13 היו ידיעות שליליות. האם ידעת כמה כתבות פורסמו בעניין הגרעין?

ישועה: לא

בן צור: האם האופי ידוע לך? לא


בן צור, מסכם את השלב הזה של החקירה: לאדוני אין מושג מה היה באתר. שאלתי על מני נפתלי, כמה כתבות היו על ראש הממשלה אמרת 'כמה מאות', אנחנו באלפים, שאלתי כמה כתבות התפרסמו על נאום נתניהו בקונגרס, לא היה לך מושג

ישועה: אני מסכים, לא עשיתי סטטיסטקיות וסקרים, הדבר היחיד שעשיתי זה ניהלתי, וכשפנו אלי טיפלתי

בן צור: אני מסכים איתך, אתה נטול מושג, ואתה עד התביעה המרכזי בתיק הזה

לו"ז שלב ההוכחות

קבוצת העדים הראשונה בתיק 4000 תכלול מלבד ישועה גם בכירים נוספים לשעבר בוואלה! וכן את עד המדינה שלמה פילבר, שהיה מקורב לנתניהו וכיהן כמנכ"ל משרד התקשורת בתקופה הרלוונטית. החומרים שסיפק ישועה למשטרה הם אלו שהביאו לפתיחת התיק, בו נאשם ראש הממשלה כי העניק הטבות רגולטוריות לבעלי האתר לשעבר בתמורה להטיית הסיקור באתר, ומיוחסות לו במסגרתו עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים לכאורה.

קבוצת העדים השנייה הייתה אמורה לכלול גם היא עדים שקשורים לתיק 4000, אולם לאחרונה החליטו בפרקליטות להעביר אליה את איש העסקים ארנון מילצ'ן ואת העוזרת האישית שלו, הדס קליין. השניים הם עדי מפתח בתיק 1000, במסגרתו מואשם ראש הממשלה במרמה והפרת אמונים בשל קבלת מתנות בסכומי עתק ממילצ'ן ומהמיליארדר ג'יימס פאקר. פרשת טובות ההנאה הייתה אמורה לחתום את שלב ההוכחות, אולם לאחר שהתברר לפרקליטות כי מילצ'ן היה בקשר עם סנגורו לשעבר, עו"ד בעז בן צור, שמייצג היום את נתניהו, הוחלט להקדים את עדויותיהם של מילצ'ן וקליין.

אחרי שיסתיימו העדים הקשורים לתיק 4000 תעבור התביעה לתיק 2000, שעוסק בשיחות שהוקלטו בין נתניהו למו"ל ידיעות אחרונות, נוני מוזס. נתניהו נאשם בתיק זה במרמה והפרת אמונים, בעוד מוזס מואשם כי הציע לנתניהו שוחד.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully