משפט נתניהו

ישועה: לנתניהו היה אינטרס אדיר במי ייבחר לנשיאות. יש מועמדים שהמלך חפץ ביקרם

החקירה הנגדית של מנכ"ל וואלה! על ידי סנגורו של נתניהו נמשכת. ישועה: "בעקבות תדרוכים ודרישות של שאול אלוביץ', ניהלנו קמפיין שלם עם מיליוני פושים לדחות את מועד הבחירות כדי שזה לא יהיה ריבלין. הוא הסביר לי שהקמפיין לנשיאות חשוב לביבי"

שני פרומקין ומאיה הורודניצ'אנו
בווידאו: אילן ישועה ושאול אלוביץ' בבית המשפט המחוזי (צילום: רוני כנפו)

החקירה הנגדית של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה! לשעבר, במסגרת תיק 4000, נמשכה היום (רביעי) בבית המשפט המחוזי בירושלים, על ידי סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד בעז בן צור.

עו"ד בן צור תחילה שאל את ישועה על פגישותיו עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, והפנה להתכתבות עם אבי אלקלעי, עורך וואלה! לשעבר, מ-7 במרץ 2015, בה ישועה כתב "תשתדל לא לפגוע בליברמן, פגשתי אותו לפני חודשיים, טען בצדק שאנחנו מכסחים אותו". בתשובתו, טען ישועה כי הוא לא דיבר עם ליברמן עצמו על הסיקור באתר, אלא עם יועציו.

ישועה: בפגישה איתו הוא לא דיבר על הסיקור.
בן צור: אז למה התכוון שמכסחים אותו? את מי מכסחים, את החמאס?
ישועה: הוא היה קורקטי. הוא לא העלה את הנושא של הסיקור, זה האנשים שלו העלו את זה, דובר איתם לפני זה שהיינו עוינים איתו קצת, ושנהיה איתו בסדר. עניתי לך על זה שלוש פעמים, והבנת.

עוד בוואלה!

הרצוג הכתיב לישועה כותרת עם נצחונו בפריימריז: "להראות שליטה על הכלבה"

לכתבה המלאה
ישועה בבית המשפט המחוזי בירושלים, היום (צילום: פלאש 90, יונתן זינדל)

בהתכתבות נוספות שעלתה, ישועה כתב שהיתה "פגישה טובה מאוד וידידותית עם הרוסי, עולם אחר בהשוואה לפגישה הקודמת", ובאחרת תואר כי היועץ צחי משה אמר לליברמן ש"וואלה! עשר", זאת בנוכחותו של ישועה.

בהמשך נשאל ישועה על דליה איציק, יו"ר הכנסת לשעבר, ובן צור מתייחס לדברים שכתב העד ביוני 2014 בנוגע לפרסום תחקיר עליה. הדיון אז מתרחב לנושא הבחירות לנשיאות שהתקיים באותה שנה, ועולה כי בוואלה! פעלו משמעותית נגד מועמדותו של ראובן ריבלין.

בן צור: זוכר שהיה סאגה סביב הצהרת ההון שלה?
ישועה: לא. נדמה לי שהיה משהו סביב כשהיתה המועמדת לנשיאות, כשריבלין נבחר. נראה לי שהעלנו משהו שלילי בנושא, וניר (שלום, יועץ התקשורת של איציק - ש.פ) כעס.
בן צור: ביוני 2014 מפרסמים שהיתה דירה של איציק שכן או לא דווחה במיליוני שקלים, העורכים בוואלה! רצו לפרסם תחקיר, ובוא נראה מה קרה מהזווית שלך.

"יש מועמדים שהמלך חפץ ביקרם"

בן צור מציג התכתבות בה ישועה מספר כי הופעלו עליו "לחצים אדירים" להעלות את התחקיר, אותם הוא לדבריו "בולם".

ישועה: היה קמפיין סוער לנשיאות, דליה איציק היתה שם, סילבן שלום אם אני לא טועה, וכמובן מי שנבחר, וסביב זה היה עניין עצום סביב מרשך ראש הממשלה.
בן צור: אתה אומר לי כרגע 'ראש הממשלה'? אני יכול להניח שיש לו עניין או אין לו עניין, מה זה קשור לתשובה שלנו?
ישועה: סביב הנשיאות, היה אינטרס אדיר לראש הממשלה מי ייבחר - אני יודע שזה ידהים אותך.
בן צור: בוא נפרק את האגדה הזו
, דיברת איתו? מאיפה זה שהיה לו אינטרס? היה משהו ששמעת או ראית במו אוזניך או פיך?
ישועה: לא.
בן צור: אז עצור, אז אתה אומר כי קראת או שמעת.
ישועה: בעיקר בתדרוכים של שאול (אלוביץ' - ש.פ), שהסביר לי ודרש ממני גם, ניהלנו קמפיין שלם עם מיליוני פושים, הכל דרך שאול, לדחות את מועד הבחירות כדי שזה לא יהיה ריבלין, בתוך זה יש כל מיני מועמדים שהפילו אותם שם, ואני זוכר ששאול מתכתב איתי ואומר לי ש'הם מוטרדים למעלה' ורוצים להבין 'מי זה האקדוחן'.
בן צור: אני שאלתי מה הבלימה שאתה עשית, ואמרת שאתה לא זוכר, ופצחת במונולוג נרגש על מערכת הבחירות לנשיאות בהקשר ראש הממשלה.
ישועה: המונולוג מתחבר.
בן צור: לתחקיר על דליה איציק?
ישועה: בוודאי, אסביר לך. אני בקמפיין, שאול מסביר לי שזה רגיש, יש פה מועמדים שהמלך חפץ ביקרם, יש כאלו שהמלך לא חפץ ביקרם.
בן צור: מי קרא לו המלך הוא או אתה?
ישועה: אני יכול לדבר?
השופטת פרידמן-פלדמן מבקשת לתת לעד לדבר.
ישועה: לא נותנים לי לדבר. בתוך זה נכנס גם ניר שלום, היו שם דברים שלא ברור, מי מפיל את סילבן מי לא, חשבו שביבי בעדו, ואז אמרו שרוצה להפיל אותו. לא זוכר מה הלך שם. ניר שלום היה עוד ציר, ושאול אמר 'אם ניר שלום מבקש זה כאילו אני'. שאול רוצה מה שביבי רוצה, כי מה שביבי רוצה גובר על מה שניר שלום רוצה. בסוף חטפתי על זה מכל הכיוונים. אני לא זוכר כי זה היה בצומת השפעות מנוגדות.

"תשתדל לא לפגוע בליברמן". ליברמן (צילום: פלאש 90, יונתן זינדל)

ישועה ממשיך: ניר שלום רתח. אבל שאול הסביר לי שהקמפיין לנשיאות חשוב לביבי. זה מופרך לחשוב שראש הממשלה התערב אז בקמפיין לנשיאות? אדוני, הגיחוכים שלך מגחכים אותך. יש אדם במדינה שלא יודע על המעורבות של ראש הממשלה אז?
בן צור: אתה המאסטר של ההורדות, של ההערות, של כל העולם ואשתו, אתה הפרוטוטייפ של משדר מסרים סותרים לכל העולם, אתה מספר פה איזה סיפור שאין לו שום קשר למציאות, וכשאני שואל אותך כשאומרים לך 'תוריד כתבה על דליה איציק', ואתה מגיב לי שראש הממשלה אמר 'את ההוא וההוא', ישפוט אותך בית המשפט, אני שואל אותך קודם כל - האם הכתבה ירדה?
ישועה: לא זוכר. אני זוכר שיש דבר שעשינו, יש דבר שלא עשינו, ובסוף הוא (ניר שלום - ש.פ) כעס. הרי אני צריך לרצות אותו, אבל גם את האינטרסים של ראש הממשלה.

קמפיין סוער לנשיאות. דליה איציק (צילום: ראובן קסטרו)

בהמשך שאל עו"ד בן צור את מנכ"ל וואלה! לשעבר בעניין יחסיו עם מנכ"ל ערוץ 10 לשעבר, יוסי ורשבסקי.

בן צור: "יוסי ורשבסקי מה היה הקשר שלך אליו?".
ישועה: "היינו מיודדים".
בן צור: "הוא פנה אליך בנוגע לסיקור תקשורתי?.
ישועה: "כן".
בן צור: "שינית כתבות בעקבות פניות שלו?".
ישועה: "היו מספר פעמים, כן".
בן צור: "כמה הפעמים?".
ישועה: "פעמיים שלוש לגבי רייטינג בעיקר של הערוץ".

בן צור הפנה בדיון להתכתבות של ישועה עם ורשבסקי בנוגע לכתבה של מבקר הספרות מנחם בן:

ורשבסקי פנה לישועה: "מה שמנחם בן כתב זה לשון הרע", ואתה משיב לו 'בשבילך אעשה הכול אבל כאמור זה היה לא לעניין, והעפתי את הכול'. מה המשמעות של בשבילך אעשה הכול?".

ישועה: "מביע את החברות. למנחם בן הייתה כתיבה מאוד קיצונית ובעייתית וזה לא היה מקרה יחיד. הרבה פעמים הגיע ללשון הרע והסכמתי איתו. לא זוכר מה היה ספציפית בכתבה זו של גיא מרוז".
בן צור לישועה: "אתה כותב לורשבסקי 'עשו לי פוזות במערכת, מגוחכים, כל האמת שלהם בתחת שלי', זה מה שחשבת?".
ישועה: "חשיבה מוקצנת, אבל בגדול חשבתי, יכולתי להגיד אותו דבר במילים עדינות".
בן צור: "במהות, מה שכתבת על אנשי המערכת, שהם 'צדקנים ועושים פוזות', משקף או לא".
ישועה: "מוקצן".
בן צור: "הוא (ורשבסקי - מ.ה) כותב לך 'תראה שמנחם בן ישלם מחיר כבד על הכתבה הזו'. אתה משיב לו 'ברור' מה זה אומר?".
ישועה: "אני מסכים נו. הוא פרילנסר שכותב מעת לעת".

ישועה: "האתר שועבד לרה"מ"

החקירה הנגדית נמשכה ופרקליטו של נתניהו ציין דברים שאמר ינון מגל, עורך וואלה! לשעבר ועד בפרשה, במהלך תכנית הרדיו שלו ב-103FM בהם התייחס להתנהלות האתר בזמן כהונתו של ישועה.

בן צור ציטט את מגל ואמר "מה שאני מסביר לך, שהשיטה הזו הייתה לפתוח רגליים בפני כל פוליטיקאי. אתה מבין שבכל דבר מתערבים בשיקול של העורך הראשי?".
בן צור: "'השיטה הייתה לפתוח רגליים בפני כל פוליטיקאי'", זו הייתה השיטה?".
ישועה: "השיטה הייתה בעיקר לציית להוראות של ראש הממשלה ורעייתו".
בן צור: "העורך הראשי שלך אומר כל פוליטיקאי".
ישועה: "בוא נכניס את הדברים לקונטקסט. ינון מגל שמע אתמול (בדיון החקירה הנגדית - מ.ה), והיה בעבר דיונים שהוא הגיב אחר כך".
ישועה: "עובדתית הפוליטיקאי היחיד שוואלה! שועבדה לו, הייתה עבד שלו, היה ראש הממשלה, בלי השוואה לכל הדוגמאות שאתה עושה".
השופט ברעם: "אדוני לא נותן עובדה, אלא סברה".
ישועה: "כמנכ"ל וואלה במשך ארבע שנים אני מעיד מה היה עיקרו של הלחץ. זה שמציינים שנחקרתי על כמה עשרות (פניות ושיחות עם פוליטיקאים - מ.ה), זה לא אומר מה שהיה ביום יום, וואלה! הייתה משועבדת לפוליטיקאי אחד, ולא יכול להיות שיעלה משהו לרעתו, דוגמאות אחרות, בלי השוואה, בוודאי בכמות".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully