דוח העוני: ירידה בהכנסות מעמד הביניים, החמרה במצב הילדים והקשישים

ב-2018 ישראל עדיין ממוקמת בין המדינות המובילות בשיעור העוני של קשישים וילדים, וכן בפערי העוני בין נשים וגברים. החמרה חלה גם במצבן של משפחות מרובות ילדים וחד הוריות

31/12/2019
צילום:רוני כנפו עריכת וידאו:ניר חן

(בווידאו: דוח העוני 2017)

בשנת 2018 חיו בעוני במדינת ישראל 469,400 משפחות, בהן 1,810,500 נפשות - כך עולה מדוח העוני שמפרסם היום (שלישי) משרד הרווחה ומנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר. כ-841,700 מתוך האזרחים החיים מתחת לקו העוני בישראל הם ילדים. שיעור המשפחות העניות (תחולת העוני) שבראשן עומדים קשישים, עלה מ-21.8% ב-2017 ל-23.4% ב-2018. שיעור הקשישים שחיים בעוני עלה אף הוא מ-17.2% ל-18.8% בין השנים.

גם עומק העוני בישראל, היינו הפער שבין הכנסת המשפחות לקו העוני עצמו, גדל במהלך 2018 מ-27.7% ל-32%. כך, הכנסתן של המשפחות העניות שבראשן קשישים, התרחקה מקו העוני ביותר מ-0.4%. גם חומרת העוני לפי מדד FGT עלתה, אלם המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני מצביעים על כך שהיא משמעותית נמוכה יותר בקרב משפחות לאחר גיל פרישה בקרב קבוצות גיל צעירות יותר.

שיעור המשפחות העניות שבראשן קשישים עלה(צילום: ראובן קסטרו)

תחולת העוני של קשישים, להבדיל ממשפחות שבראשן קשישים, עלתה השנה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2013 והיא עומדת על 18.8% לעומת 17.2% בשנה הקודמת. העלייה החדה יחסית בתחולת העוני של הקשישים התרחשה למרות המדיניות להגדלת ההכנסה הפנויה של אזרחים ותיקים המסתפקים בהכנסות נמוכות מפנסיות וחיסכון. בביטוח הלאומי מסבירים זאת בטענה שקצב העלייה ברמת החיים של הקשישים לא הדביק את קצב העלייה בהכנסות של האוכלוסייה הכללית.

עוד בוואלה!

הרצת אסדת לוויתן החלה הבוקר; תושבים מתפנים

לכתבה המלאה

עליה במדדי העוני של משפחות גדולות ומשפחות חד הוריות

תחולת העוני של משפחות עם ילדים המהוות למעלה ממחצית מסך המשפחות העניות, ירדה במעט בין 2017 ל-2018 מ-21.6% ל-21.4%. גם מדדי עומק העוני וחומרת העוני ירדו בין השנים הללו ב-5% וב-7% בהתאמה. לעומת זאת הייתה עליה במדדי העוני של משפחות גדולות המונות ארבעה ילדים ויותר ומשפחות חד הוריות.

כמו כן, ב-2018 התרחבו הפערים בין גברים לנשים. בחינת תחולת העוני לפי קבוצות מגדר מעלה כי זו של נשים עלתה ב-0.2% בין 2017 ל-2018, בעוד שתחולת העוני של גברים ירדה ב-0.8% כך שבסך הכל הפער המגדרי התרחב באחוז שלמה בין השנים הללו.

הפערים בין נשים לגברים התרחבו(צילום: ראובן קסטרו)

עוד עולה צמצום פערים של השפעת המדיניות על תחולת העוני לפי מגדר, וב-2018 אמצעי המדיניות חילצו 31.6% מהגברים ו- 34.1% מהנשים לעומת 30.3% ל 34.2% ב-2017 בהתאמה. הפערים ברמת העוני במדידה לפי ההכנסה הכלכלית גבוהים בהרבה ומגיעים לכ-%21.

בביטוח הלאומי אומרים כי צמיחת המשק והגידול בתעסוקה ובשכר ב-2018 הובילו לעלייה ברמת החיים. ההכנסה הכספית הפנויה לנפש תקנית עלתה ב-2018 ב 4.1% במונחים ריאליים ובהתאם לכך עלה גם קו העוני הנגזר ממנה.

דוח ממדי העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2018(צילום: צילום מסך)

השוואה של נתוני האי-שוויון בהכנסה הפנויה בקרב המדינות המפותחות, מצביעה על הרעה במצבה של ישראל בתחום זה, וכעת היא ניצבת עם מדד ג'יני הגבוה בכ-10% מהמדד הממוצע במדינות המפותחות, לעומת מרחק של 5% ב-2017.

ירידה ברמת ההכנסות של מעמד הביניים

ברוב המדינות החברות ב- OECD לרבות ישראל, כמחצית עד שני שליש מהאוכלוסייה משתייכים למעמד הביניים. ב-2017 וב-2018 חלקו של המעמד הבינינו בהכנסות ירד מ-60.8% ל-60.1% זאת עקב מעבר של חלק מההכנסות למעמדות הנמצאים בעוני או בסיכון לעוני. יחד עם זאת חלקו של המעמד הבינוני הגבוה הצטמצם באותה תקופה לעומת עלייה של כ-2% בחלקו של המעמד הגבוה מ 9.4% ל6.7%.

מבט רחב יותר עולה כי גם השכבה הנמוכה במעמד הביניים הנמצאת ב"סיכון לעוני" ומעמד הביניים הגבוה, מעלה כי חלקו של מעמד הביניים בסך ההכנסות ירד ב-2018 ל-84.1% לעומת 86% ב-2017, ירידה של 9.1% לעומת זאת, חלקו של המעמד הגבוה בכלל ההכנסות עלה בכ-8.1%.

ירידה חדה נרשמה במיוחד בשיעורי התעסוקה נרשמה בקרב חרדים ובקרב משקי בית בהם ראש משק הבית בגיל פרישה. בנוסף ב-2017 האבטלה הגיעה לרמה נמוכה של 3.5% בקרב גילאי 25-64 ול-4% מכלל כוח העבודה. יצוין כי למרות החששות שבדרך כלל מלווים העלאות בשכר המינימום, הירידה ברמת האבטלה בשנתיים האחרונות התרחשה בד בבד עם גידול ניכר בשכר המינימום.

"מברכים על מגמות השיפור"

למרות הנתונים הקשים העולים מהדוח, ראש הממשלה נתניהו המחזיק גם בתיק הרווחה, ומנכ"ל הביטוח הלאומי שפיגלר הביעו שביעות רצון. "אני מבקש לברך על ההישגים ועל מגמת השיפור המשתקפים בדוח, ומחויב להמשיך ולפעול לתיקון החולשות", אמר נתניהו. "הבאנו לעלייה מהירה בהכנסות של כל פלחי האוכלוסייה ובפרט לעלייה הדרמטית בשיעור של 6.9% בהכנסת השכבות החלשות ביותר, שהביאו לירידה בשיעור המשפחות העניות ובשיעור המשפחות העובדות העניות. הממשלה קידמה רפורמות חשובות למען הקשישים שעדיין לא באו לידי ביטוי במלואן ב- 2018, ובהן גם הגדלה משמעותית של קצבאות הנכות והסיעוד שמרבית הנהנים מהן הם קשישים".

מנכ"ל הביטוח הלאומי שפיגלר, הוסיף כי "אמנם יש גם נתונים מעודדים אך יש עוד עבודה רבה לפנינו". לדבריו, "הממשלה מחויבת להמשיך ולהשקיע מאמצים במטרה להוביל לצמצום ממדי העוני באופן משמעותי בדגש על האזרחים הוותיקים".

"חייב לחול שינוי דרמטי במדיניות"(צילום: רותם דרוב)

מנכ"לית המועצה לשלום הילד, עו"ד ורד וינדמן אמרה עם פרסום הדוח כי העליה בתחולת העוני בקרב ילדים היא מראה לכשלונה של מדיניות כלכלית חברתית ועדות אילמת לשקיפותם של קבוצות שלמות של ילדים בעיניהם של קובעי המדיניות. "זו התוצאה של החידלון הממשלי של השנה האחרונה המעמיק את הפערים והחסרים הגדולים ממילא", אמרה.

"חייב לחול שינוי דרמטי במדיניות החברתית כלכלית אותה נקטה מדינת ישראל בשנים האחרונות, שגוזרת על כמעט אחד מכל שלושה ילדים מחסור בבריאות, בחינוך, ברווחה ופוגעת בכבודם כבני אדם", הוסיפה וינדמן. "מדובר במחסור בהווה, שיהיו לו גם השלכות חברתיות מרחיקות לכת על החברה בישראל בעתיד. החידלון הממשלי של השנה האחרונה מעמיק את הפערים והחסרים הגדולים ממילא. הנתונים הללו צריכים להטריד מאוד את ממשלת ישראל ולהדיר שינה מעיני כולנו. כמו גם העובדה שבמדד ההשוואה למדינות המפותחות ישראל לא מצליחה להיחלץ מתחתית הרשימה".

ח"כ אילן גילאון (המחנה הדמוקרטי) מתח אף הוא ביקורת נגד הממשלה. "בשקט מופתי, ללא מסיבת העיתונאים הרשמית ותוך מה שנראה כמו דחיית מועד הפרסום עד כמה שניתן, יצא היום הדוח שמסכם בצורה הטובה ביותר את עשור נתניהו, שבחר להילחם בעניים במקום להילחם בעוני", אמר. "ממש יחיד בדורו. ליגה אחרת. ליגה אחרת בהגדלת העוני בקרב אזרחים ותיקים וילדים. ליגה אחרת במיצוב ישראל כאחת המדינות עם שיעורי העוני הגבוהים ב-OECD. ליגה אחרת בפירוק המדינה מאחריותה כלפי אזרחיה".

  • עוני
  • דוח העוני

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully