דו"ח מבקר המדינה השנתי ה-62

מבקר המדינה: לרופאים בכירים יש עוד עבודות

משרד מבקר המדינה: חרף ההנחיות, נציבות שירות המדינה ומשרד הבריאות טרם הסדירו מתן היתר למנהלי בתי חולים לעסוק בעבודות פרטיות. ובנוסף: לתחום בזמן את כהונת מנכ"ל מד"א

מור שמעוני
30/04/2012

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2012, שמתפרסם היום (שלישי), קובע כי למרות ממצאי דו"ח המבקר הקודם, המשיכו מנהל בית החולים "איכילוב", פרופסור גבי ברבש, ומנהל המרכז הרפואי "שיבא" בתל-השומר, פרופסור זאב רוטשטיין, לעסוק בעבודות פרטיות מחוץ לתפקידם. במקביל לעבודתו כמנהל המרכז הרפואי עסק ברבש, מאז פרסום הדו"ח הקודם, בשש עבודות, ארבע מהן במסגרת עבודה פרטית – מתוכן אחת ללא אישור. פרופסור רוטשטיין עסק בחמש עבודות פרטיות.

הפרק בדו"ח המתייחס לעבודות מחוץ לתפקיד של מנהלי בתי חולים, הוא למעשה מעקב על ממצאי הדו"ח הקודם בעניין, שפורסם ב-2009. הדו"ח הקודם חשף שפרופסור רוטשטיין ופרופסור ברבש עסקו בעבודות פרטיות מחוץ לעבדותם, תוך חריגה מהנחיות התקנון לשירות המדינה (התקשי"ר).

בדו"ח משנת 2009 קבע המבקר לינדנשטראוס, כי על משרד הבריאות והנציבות להשלים את עבודת המטה בנושא עבודה פרטית של מנהלי בתי החולים. עליהם לבחון, בין היתר, אם היקף העבודה הפרטית והפרקטיקה הפרטית המותרות לרופא שהוא עובד מדינה, כפי שנקבע בתקשי"ר, מתאימות גם לנושא משרה בכירה של מנהל בית חולים ממשלתי. כמו כן, עליהם לבחון אם ראוי שמנהל בית חולים יעסוק בעיסוקים נוספים, בעלי גוון עסקי-מסחרי-פרטי, אפילו אם אינם מעוררים חשש לניגוד עניינים.

דו"ח מבקר המדינה – הסיקור המלא
עלייה בשיעור הלא מתגייסים אשר "תורתם אומנותם"
מבקר המדינה: לרוב המעונות לאוטיסטים אין רישיון
דו"ח המבקר: מטוסי הנוסעים לא ממוגנים מירי טילים

טוב לדעת (מקודם)

הפתרון לכאב הברכיים קרוב מתמיד - בזכות טכנולוגיה בנעל

מוגש מטעם אפוסתרפיה

התעלמות מדו"ח המבקר הקודם

על פי המתפרסם היום, למרות הדו"ח הקודם וממצאיו, לא פרסמו משרד הבריאות והנציבות כללים אחידים בנוגע למנהלי בתי החולים הממשלתיים והעירוניים-ממשלתיים, בעניין היקף העבודה הפרטית והפרקטיקה הפרטית המותרת לבעלי תפקידים אלה. על פי הדו"ח, הנציבות ומשרד הבריאות אף לא גיבשו את עמדתם לנוכח המלצות מבקר המדינה בשאלה אם לא ראוי להחיל על מנהלי בתי החולים מגבלות בנושא העבודות מחוץ לתפקיד, בדומה לאלה שחלות על מנהלים בכירים בקופות החולים.

הדו"ח מציין בנוגע לפרופסור ברבש, כי במועד סיום ביקורת המעקב, אוקטובר 2011, עסק בשש עבודות מחוץ לתפקיד, ארבע מהן במסגרת עבודה פרטית – כהונה כחבר בדירקטוריונים של שלוש חברות פרטיות הפועלות בין היתר בפיתוח ציוד רפואי ותרופות ועבודת הוראה במוסד חינוכי – שאותה הפסיק בנובמבר 2011. כמו כן, במסגרת פרקטיקה פרטית עסק ברבש במתן יעוץ לחברה נוספת, גם היא חברה פרטית עסקית, בתחום יצור משקאות קלים. עוד עסק פרופסור ברבש בעבודת יעוץ לאחת מהחברות הקודמות שצוינו ללא אישור. כל הבקשות של פרופסור ברבש להיות חבר בדירקטוריונים של חמש חברות פרטיות אושרו בעיריית תל אביב (שהיא הבעלים של "איכילוב" במשותף עם משרד הבריאות) בניגוד להוראות התקשי"ר. בדו"ח הקודם, קבע המבקר כי ברבש עסק בו-זמנית בשבע עבודות מחוץ לתפקיד.

עוד קבע המבקר, כי בטופס הבקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית מנובמבר 2009 הצהיר פרופסור ברבש כי אין לו קשר להחלטות על רכש מוצרים של שלוש החברות הפרטיות, בהן ביקש לעבוד כחבר דירקטוריון. מדיווחיו של פרופסור ברבש עולה כי עלולה להיות זיקה בין הגופים בהם הוא מכהן כדירקטור, לבין המרכז הרפואי שהוא מנהל. לפיכך היה ראוי שהוועדה המשותפת לעיריית תל אביב ונציבות שירות המדינה לא תסתפק בהצהרות ובדיווחים שלו, אלא תבחן בפירוט את הזיקות בין עיסוקיו הפרטיים ובין תפקידים הציבוריים, ובמידת הצורך תכין הסדר כתוב למניעת ניגוד עניינים.

בנוגע להתנהלותו של פרופסור רוטשטיין קבע המבקר, כי במועד סיום ביקורת המעקב עבד בחמש עבודות פרטיות, בהיקף שמונה שעות עבודה בשבוע ובשכר של 20 אלף שקל לחודש. היקפי שעות העבודה האלה והשתכרותו תואמים את הוראות התקשי"ר. לשם השוואה, בדו"ח הקודם נקבע בעניינו של רוטשטיין כי עסק בו זמנית ב-11 עבודות נוספות, שעל ארבע מהן לא קיבל אישור.

בספטמבר 2009 ביקש פרופ' רוטשטיין לעסוק בעבודה פרטית וציין כי מדובר במתן ייעוץ רפואי לארבע חברות (חברת אחזקות ושלוש חברות בת שלה), זאת מבלי לציין את מהות העבודה, את היקף שעות העבודה ואת ההשתכרות בכל אחת מהן. משרד הבריאות והנציבות אישרו את בקשתו לתקופה של חמש שנים, אף שהיא הוגשה בטופס אחד עבור ארבעה מעסיקים אחרים. הדבר פגם באפשרות לבחון אם העסקתו של רוטשטיין עמדה במגבלות שנקבעו בתקשי"ר בנוגע להיקף עבודותיו הפרטיות ולא א?פשר לבחון אם התעורר מצב של ניגוד עניינים.

במסקנותיו כתב המבקר, כי בהמשך להמלצות הדו"ח הקודם, יש לבחון אם ראוי להפריד את סדרי העסקתם של מנהלי בתי החולים מהסכמי השכר הקיבוציים של כלל הרופאים, ולחתום איתם על הסכמי שכר אישיים, אשר יבטיחו שכר הוגן ובה בעת יעגנו את חובתם לייחד את מירב זמנם לניהול בית החולים.

תגובות משרד הבריאות ובתי החולים

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה כי נציב שרות המדינה הקים צוות לבחינת כללים לעבודות נוספות של רופאים ומנהלי בתי החולים בשרות המדינה. "הוועדה החלה עבודתה בנושא בהם הועלו נושאי עבודה פרטית של מנהלי בתי חולים, חשש מניגוד עניינים והיקף שעות עבודה פרטית. טופס אחוד לבקשות לעבודה פרטית ידון במסגרת הוועדה המשותפת למשרד הבריאות ונציבות שרות המדינה", נמסר בתגובה.

מבית החולים איכילוב נמסר: "כל העיסוקים הפרטיים של פרופסור ברבש אושרו על ידי גורמי עיריית תל אביב ועל פי בקשתו המיוחדת של פרופסור ברבש - גם על ידי הוועדה המשותפת של העירייה ונציבות שירות המדינה. האישור שניתן על ידי שני הסמנכ"לים של בית החולים, היה בעצם הארכה אוטומטית. יש לציין כי חלק מהביקורת בדו"ח- מקורה בחילוקי דעות בין עיריית תל אביב לאנשי המבקר על הנוהל התקין.

עוד ביקשו בבית החולים להדגיש סעיף בדו"ח בנוגע לצורך בטיוב תנאי השכר של מנהלי בתי החולים, כך שיאפשרו להם משכורת סבירה וראויה לפנסיה, וימנעו מהם את הצורך לחפש השתכרות מחוץ לעבודתם בבית החולים.

תגובת פרופסור זאב רוטשטיין מבית החולים שיבא: "המבקר קובע שאני עובד בחמש עבודות, למרות ששתיים מתוכן הן לימוד סטודנטים באוניברסיטאות תל-אביב ובר-אילן. על-פי קביעת נציבות שירות המדינה – הוראת סטודנטים איננה נחשבת לעבודה פרטית, וגם אין צורך לבקש אישור בעבורה. בכך, ביודעין, הגדיל המבקר את מספר העבודות הפרטיות שלי".

"מצוי ברשותי קלסר עב-כרס אותו הצגתי בשקיפות מלאה למבקר, ובו כל המסמכים שהתבקשו וניתנו לגורמי האסדרה בנוסף לטופס נשוא הביקורת. כל האמור נמסר לנציגי המבקר בעת עריכת טיוטת הדו"ח, ותמוהה העובדה שהמבקר בחר להתעלם העובדות הללו", הוסיף פרופסור רוטשטיין. "בהתייחסותי לטיוטת הדו"ח, פירטתי את אי-הדיוקים של המבקר גם בנושאים נוספים וביקשתי ממנו לתקן או להשמיט ביקורת שאינה עומדת במבחן העובדות. אך המבקר בחר להשאיר את הביקורת הלא-נכונה ולאפשר לי להוסיף את הערתי. אינני מבין על מה מלין המבקר. בכל מה שקשור בי, מדובר בדו"ח עקר, לא נכון ומיותר, שמוטב היה לו לא נכתב".

"לתחום בזמן את משך כהונתו של מנכ"ל מד"א"

עוד עולה מהדו"ח, כי מבקר המדינה סבור שיש לתחום בזמן את משך כהונתו של מנכ"ל מד"א, דבר שלא נעשה כיום. בחוק ובתקנון של מד"א אין הגבלה על תקופת כהונת המנכ"ל. המנכ"ל הקודם של מד"א כיהן בתפקידו כשבע שנים. המנכ"ל הנוכחי, אלי בין, מכהן בתפקידו מאוגוסט 2005. על פי המבקר, "מן הראוי שמד"א ומשרד הבריאות ישקלו לקצוב בתקנון את תקופת כהונת מנכ"ל מד"א, ויקבעו הסדרי מעבר בנוגע לכהונת המנכ"ל הנוכחי".

בנוגע לגביית תשלומים מאזרחים עבור פינוי באמבולנסים, במקרים בהם הקופה אינה מכסה את הפינוי, מתייחס המבקר לגביית תשלומים גבוהים מדי. בדו"ח נכתב כי "מתלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, עלה כי בחלק מהמקרים גבה מד"א באמצעות אחד ממשרדי הגבייה המרכזיים שלו תשלומי יתר בניגוד לחוק, מחייבים שפונו באמצעות אמבולנס".

כך למשל, משרד עורכי הדין שעסק בגביית חובות עבור מד"א ערך תחשיב שגוי של חישובי הצמדה לחוב של מד"א. "מד"א הודיע למשרד מבקר המדינה כי בכוונתו להשיב לציבור שנגבה ממנו תשלום יתר את הכספים העודפים שקיבל, וכי עליו לחשב באופן פרטני לגבי כל תיק ותיק אם נדרש החזר, ואם כן - באיזה היקף. במועד סיום הביקורת עמד עלה סכום חיובי היתר על 2.5 מיליון שקל, ומד"א לא יכול היה לאמוד עדיין את מספר החייבים שסכום זה נוגע אליהם".

עוד ציין המבקר כי "בנושא הגבייה במד"א קיימות תלונות רבות של אזרחים. עיקר הטענות הן על שיהוי ניכר בהליכי הגבייה, מצב הגורם לתשלומי ריבית והצמדות ושכר טרחה של עורכי דין עבור תקופה ארוכה, שליחת התראות בוטות על ידי מד"א וקושי בקבלת מענה במד"א". משרד מבקר המדינה מעיר כי על מד"א לבחון מחדש את הליכי הגבייה שלו ולפעול לשיפורם.

ממד"א נמסר בתגובה כי "דו"ח זה מצטרף לדו"ח קודם של מבקר המדינה בו קיבלה מד"א שבחים על ניהולה ועל תפקודה, במיוחד בזמן מלחמת לבנון השנייה. הדו"ח מציף כמה נושאים שבהם מגן דוד אדום, כגוף ציבורי, מקבל את הערות הביקורת ויפעל לתקן את הטעון תיקון בנושא נהלי ביקורת חדשים".

"לנושא הליכי הגבייה, חישוב ההצמדה והריבית בדו"ח המבקר התבסס על נתון שגוי בטבלה המפורסמת ברשומות, וזאת בתום לב, ולכן מד"א שלח במהלך הרבעון הראשון של 2012 החזרים לעשרות אלפי אזרחים שחויבו יתר על המידה", נכתב בתגובה. "במהלך שנת 2010 בהוראת משרד הבריאות לקופות החולים בוצע שינוי בהסדרת התשלומים למד"א בגין הפינויים, כך שההתחשבנות מתבצעת מול קופות החולים וזאת בהתאם לזכאות המפונה וכמו כן רועננו הנהלים לכלל העוסקים בתחום גביית חובות".

עוד התייחסו במד"א בתגובה לנושא כהונת בכירים. "בעניין כהונת בכירים, יודגש כי מבקר המדינה לא הביע עמדה בנושא הגבלת כהונתו של מנכ"ל מד"א הנוכחי, אשר הינה בהתאם לחוק מד"א. המבקר משאיר לשיקול מד"א ומשרד הבריאות אם בעתיד יש לקצוב בתקנון את תקופת כהונתו של המנכ"ל הבא", נכתב.

להורדת הדו"ח השנתי המלא של מבקר המדינה לשנת 2012

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully