ללא בקרה על המענקים ותקלות במחשוב: דוח המבקר על רשות המסים

מבקר המדינה קבע כי רשות המסים הגדירה קריטריונים מעוותים שפגעו ביכולת של עצמאים שעבודתם הופסקה בזמן משבר הקורונה לקבל מענקים. לפי אנגלמן, התגלו זמני המתנה ארוכים למענה טלפוני, השוואות שגויות בין מחזורי העסקים ועדכונים חסרים במערכת המקוונת

בווידאו: דוח המבקר על הטיפול במובטלים והמענקים לעצמאים במשבר הקורונה (צילום: משרד מבקר המדינה)

רשות המסים קבעה קריטריונים מעוותים שפגעו ביכולת של עצמאים שעבודתם הופסקה בזמן משבר הקורונה לקבל מענקים - כך עולה מדוח מבקר המדינה המתפרסם היום (שני) בעניין התנהלות הרשות. בנוסף, המבקר מתניהו אנגלמן קובע כי תקלות במערכת המחשוב גרמו לאי-קליטת בקשות למענקים מצד עצמאים.

בדוח הביניים התמקד מבקר המדינה בתפקוד השוטף של רשות המסים, בשירות הלקוחות שלה ובהקמה וההפעלה של מנגנון תשלום המענקים. הביקורת נערכה בין החודשים מרץ-יוני 2020, וחלק מהנתונים עודכנו עד סוף חודש יולי.

המבקר מצא כי בקריטריונים שפרסמה רשות המסים לקבלת המענקים היו כמה עיוותים, שפגעו באפשרות של כמה קבוצות של עצמאים ועסקים לקבל את הסכומים שנקבעו. בין הדוגמאות שמעלה המבקר: עצמאים המדווחים על בסיס מזומן, שכירים בעלי שליטה (בפעימה הראשונה), עסקים שסיימו את 2018 בהפסדים ומדווחים באיחוד עוסקים.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן (צילום: אתר רשמי, עדינה ולמן, דוברות הכנסת)

הזכאים למענק בפעימה הראשונה הם עצמאים שהמחזור העסקי שלהם ירד בתקופת הקורונה ב-25% ויותר. כדי לבדוק אם קיימת ירידה במחזור העסקים של מבקש המענק, מבצעת רשות המסים השוואה בין החודשים מרץ-אפריל 2020 לבין התקופה המקבילה בשנת 2019. המבקר מוצא כי קיימת בעיה מהותית בהשוואה כזו בנוגע למי שמדווחים לפי בסיס מזומן (שהם רוב העצמאים).

כמו כן, אנגלמן העלה כי המחזורים שנבחנים לצורך ההשוואה אינם בהכרח משקפים את ההכנסה על העבודה שבוצעה בפועל באותו פרק זמן. לרוב, מדובר על גבייה עבור פרויקטים ישנים שבוצעו בחודשים קודמים, ומאחר שהתשלום התקבל באיחור היא אינה מדד אמין לקביעת הירידה.

בתשובת רשות המסים למבקר נכתב כי בפעימה השנייה נבחנה ירידת מחזורים לפרק הזמן מרץ-יוני, והמענקים נפרסים לתקופות זכאות דו-חודשיות, על פני שנה וחצי עד יוני 2021. כמו כן, מתקיים קיזוז פנימי בין החודשים. לבעיה זו ניתן מענה בהחלטת ממשלה בחודש יוני, שתיקנה את החלטת הממשלה הקודמת למתן מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בנוגע למדווחים על בסיס מזומן, המקבלים את תשלומי העסק בשוטף פלוס. עקב כך, ההגבלות שהביאו לירידה בהכנסות בחודשים מרץ-אפריל שבאו לידי ביטוי במאי-יוני 2020. משרד מבקר המדינה מציין כי לא תוקן המצב לגבי מקבלי הפעימה הראשונה.

ללא בקרה על תשלום המענקים

עוד עולה מדוח המבקר כי המענקים בשתי הפעימות הראשונות ניתנו ללא שנבדקה הצהרת המקבלים בדבר ירידה של 25% במחזור העסקים שלהם לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, ואין ודאות כי הנושא ייבדק אף בדיעבד. משמעות הדבר היא כי ייתכן שהיו בין מקבלי המענקים מי ששיעור הירידה במחזור העסקים שלהם היה פחות מ-25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, ולכן הם לא היו זכאים למענק.

המבקר מצא כי רשות המסים הודיעה לזכאים פוטנציאליים כי ייתכן שהם זכאים למענק. עם זאת, הרשות בדקה באופן חלקי בלבד מדוע זכאים פוטנציאליים לא הגישו בקשה לקבל את המענק ולא בדקה אם מדובר בקשיים טכניים בהגשה או בחוסר הבנה לגבי הזכויות.

עוד נמצא כי חלק מהעסקים שזכאים למענק אינם יכולים לקבל אותו, משום שחשבון הבנק שלהם אינו מעודכן במערכת של רשות המסים. בבדיקה עלה כי נכון ל-16 ביוני 2020 היו 2,370 מקרים שבהם לא יכלו עסקים לקבל את המענקים שהגיעו להם עקב אי-עדכון חשבון הבנק שלהם. מענקים אלה הסתכמו בכתשעה מיליון שקלים.

חלק מהזכאים אינם יכולים לקבל את המענק. רשות המסים (צילום: אתר רשמי, איל יצהר, גלובס)

כמו כן, מבקר המדינה בדק את נושא מערכת המחשוב של רשות המסים, שהייתה אמורה להיות זאת שמתווכת בינה לבין האזרחים לטובת קליטת הבקשות לקבלת מענקים. בתקופת משבר הקורונה התגלו במערכת המקוונת של רשות המיסים כמה בעיות ותקלות, שפגעו בשירותים שניתנו לאזרחים.

כך לדוגמה, נמצא כי שימוש במערכת של יותר מ-15 אלף מבקשי מענק גרם לעומס חריג שלא אפשר למבקשים נוספים להגיש בקשה, תקלה במערכת גרמה לאי-קליטת הבקשות של כ-22 אלף מגישי בקשה, ועלייה מאוחרת של חלקים מהמערכת גרמה לעיכוב בבדיקת הבקשות. כמו כן, נמצא כי המערכת לא הייתה מקושרת באופן מיטבי למערכות המחשוב של משרדי ממשלה ושל גופים רלוונטיים.

תקלה נוספת קרתה במערכת להגשת הבקשות למענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות. בדוח נמצא כי בנוגע ל-630 בקשות של עסקים למענק האמור שהוגשו בימים הראשונים למתן אפשרות ההגשה, המערכת שלחה למגישים הודעה שהבקשה שלהם נקלטה וכי יקבלו את המענק לאחר הבדיקה, אולם בקשתם נרשמה על שם עסק אחר. תקלה זו תוקנה כעבור שלושה ימים. בסך הכול הוגשו 103,013 בקשות עד 31 ביולי 2020.

מענקים ניתנו ללא בדיקת הצהרות המקבלים. שוק הכרמל בת"א, בשבוע שעבר (צילום: ראובן קסטרו)

מקרה נוסף שאירע היה ההחלטה לתת מענק בפעימה שנייה גם לשכירים בעלי שליטה בחברות שלהם. בעניין זה עלה צורך לוודא שעובדים המשתייכים לקטגוריה זו לא יקבלו כפל מענקים. כדי לוודא שבעלי השליטה מוגדרים ככאלה גם לצורכי ביטוח לאומי ולכן לא קיבלו דמי אבטלה, נזקקה רשות המיסים לנתונים של המוסד לביטוח לאומי, ובשל כך מתן המענקים לשכירים שהם בעלי שליטה התעכב בשלושה שבועות.

משרד מבקר המדינה ממליץ לפעול לכך שהמערכות הממוחשבות של רשות המיסים יהיו מקושרות באופן מיטבי למערכות הממוחשבות של המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה (מרכב"ה). כמו כן, אנגלמן המליץ כי על רשות המסים לפעול לכך שהמערכת תפרט את כל הסיבות לאי-העברת המענק ולא תציין בכל פעם רק סיבה אחת. נוסף על כך, על רשות המסים לפעול לכך שיהיה ניתן לעדכן באופן שוטף את מערכת מרכב"ה.

זמני המתנה ממוצעים לקבלת מענה טלפוני

  • ממוצע מרבי כללי: שעה ויותר
  • המתנה ממוצעת מרבית בנושא הקורונה: כ-42 דקות
  • המתנה ממוצעת מרסית בנושא המענק לעסקים קטנים: כשעה ו-18 דקות

לחלק מהשירותים שסיפקה רשות המיסים בתקופת הקורונה - קבלת מענק החזר הוצאות קבועות, פריסת תשלומים וכן הגשת דוחות שנתיים - נדרשה הגשה ידנית של מסמכים. בתחילת מאי 2020 נפתחה האפשרות, באופן זמני ולתקופת משבר הקורונה, להגיש דוחות שנתיים ובקשות להחזרי מס באופן מקוון, ללא צורך בהגשה ידנית. הגשת הדוחות באופן מקוון אינה מחליפה את ההליך הפיזי, ולאחר הגשת הדוח באופן מקוון נדרש הלקוח להדפיס את טופס הדוח ולהגישו למשרד השומה שאליו הוא משויך. אלא שבתקופת הסגר וחג הפסח לא פעלו משרדי השומה, וכאשר הם נפתחו מחדש נוצר בהם לחץ, ותורים שהשתרכו ויצרו למעשה מפגע רפואי. עוד עולה מהדוח כי ברשות המסים אין מערכת לניהול תורים.

בעניין המוקד הטלפוני מצא המבקר כי בחודשים מרץ-יולי 2020 ממוצע זמן ההמתנה המרבי היה שעה ויותר; ממוצע זמן ההמתנה המרבי למענה בנושא הקורונה היה כ-42 דקות, וממוצע זמן ההמתנה המרבי למענה בנושא המענק לעסקים קטנים היה כשעה ו-18 דקות. עוד עלה כי היו פונים שהמתינו יותר משעתיים למענה טלפוני בנושא הקורונה ובנושא המענק לעסקים קטנים.

כמו כן, רשויות המס מטילות על בעל חוב נקיטת פעולות משמעותיות לצורך הוכחת החובות כאבודים, כדי שיוכל לקבל בחזרה את המיסים ששולמו בשל המכירות שירדו לטמיון. עם זאת, לא ניתנו למערך מס הכנסה הנחיות ברורות בדבר התנאים להכרה בחובות אבודים בפרט בתקופת הקורונה.

מחאת העצמאים בכיכר רבין (צילום: ראובן קסטרו)

נוכח ההתנהלות שמצא אנגלמן ברשות, משרד המבקר המליץ כי רשויות המס ישקלו הקלה זמנית בתנאי ההכרה בחובות אבודים בעת הזו. עוד המליצו במשרד כי רשות המסים תשתמש במידע העומד לרשותה או שביכולתה להשיג, כגון מידע בדבר סגירת עסקים, אי-דיווח על מחזורי הכנסות והגשות בקשה להגנה מפני נושים, כדי לתמוך בקביעה כי מדובר בחוב אבוד ולהקל על הנישומים את ביסוס בקשותיהם במקרים כאלה.

משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות המיסים לבחון לקראת המשך ההתמודדות עם המגיפה את הפגיעה המשקית בענפים ובעסקים מסוימים, ובהתאם לסייע בגיבוש הקלות לענפים ועסקים אלו.

אנגלמן קרא לרשות המיסים להפיק לקחים בכל הקשור לגיבוש תכנית המענקים ולמימוש של המענקים שאושרו, כדי להבטיח מתכונת מיטבית למתן מענקים. זאת, נוכח התמשכות משבר הקורונה ונוכח מצבי חירום אחרים שהמדינה עלולה להיקלע אליהם בעתיד.

עוד בוואלה! NEWS

מתווה האוצר: התשלום לעצמאים יוקדם, מענקים למובטלים

לכתבה המלאה

בנוסף, המליץ להקים מערך בקרה במקרים של חלוקת מענקים מזורזת בעת חירום. לדברי המבקר, מערך זה יכול להתבסס על ביצוע בדיקות מדגמיות בקרב מקבלי המענקים, ביצוע בקרות מקוונות הנשענות על מאגרים קיימים ברשות המסים או ביצוע בקרות במסגרת בדיקות הדיווחים השנתיים של מקבלי המענקים.

לסיום, משרד מבקר המדינה ממליץ לרשות לנצל את הניסיון שנצבר בתקופת הקורונה כדי לשפר את השירות שלה גם בשגרה, לבחון מתן אפשרות למייצגים ונישומים להגיש באופן מקוון את הדוח השנתי ובקשות להחזרי מס, ללא צורך בהגעה למשרד השומה, לשפר את השירות לציבור ולהטמיע מערכת ממוחשבת לזימון תורים בכלל משרדיה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully