מספר הפניות עלה - אך רוב התיקים נסגרים: נתוני הפגיעות המיניות

מדוח מרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית עולה כי נרשמה עלייה של 40% במספר הפניות בהשוואה לשנת 2013, אך רק ב-17% מהתיקים מוגשים כתבי אישום. בנוסף, אחוז גבוה מהפגיעות מבוצעות בבני נוער על ידי אדם מוכר

20/11/2019
משטרת ישראל מרחב ירקון. ראובן קסטרו
6,220 תיקי עבירות מין והטרדה מינית נפתחו. תחנת משטרה(צילום: ראובן קסטרו)

כ-51 אלף פניות התקבלו במרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בשנת 2018 - כך עולה מדוח שפורסם היום (רביעי) על ידי איגוד מרכזי הסיוע לרגל יום המאבק באלימות נגד נשים. מתוך פניות אלה, 12,077 הן פניות חדשות - עלייה של 40% בחמש שנים. הדוח כולל את נתוני מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, נתוני המשטרה, נתוני הפרקליטות, נתוני מח"ש, שב"ס וצה"ל.

נתונים מדאיגים נמצאו בנוגע לתקיפות מיניות בבית ובמקום העבודה. ב-67% מהפניות על פגיעה עד גיל 12, הפוגע הוא בן משפחה וב-60% מהפניות על תקיפה מינית קבוצתית הנפגע או הנפגעת הם בני או בנות 13 עד 18. עוד נמצא כי כשליש מהפגיעות בבגרות התרחשו במסגרת העבודה.

גם בצה"ל נרשמה עליה במספר הפניות לגורמי המקצוע שמטפלים בתקיפות מיניות ונמצא גם כי אחוז גבוה מהתלונות מדווחות נגד קצינים בדרגות בכירות. לפי נתוני הדוח, בצבא נרשמה עלייה של 15% במספר הפניות ליוהל"ן ונמצא כי 14% מתיקי מצ"ח נפתחו נגד קצינים בדרגת סא"ל, אך אף כתב אישום לא הוגש נגדם.

השוואה בין נתוני הפניות לפי סוג פגיעה, בשנת 2013 ובשנת 2018(צילום: אתר רשמי)

במשטרת ישראל נפתחו כ-6,220 תיקי עבירות מין והטרדה מינית ו-83% מתיקי עבירות המין נסגרו בפרקליטות ולא הוגש בהם כתב אישום.

מחלוקת הנתונים לפי מגדר וגיל, עולה כי 89% מכלל הפניות דיווחו על פגיעות בנשים ו-11% עסקו בפגיעה בגברים. 60% מהפונות והפונים נפגעו כקטינות או קטינים והשיעור הגבוה ביותר של הפניות עסק בפגיעה בבני נוער, כשכ-32% מהפניות עסקו בפגיעה שהתרחשה בין גיל 13 ל-18.

בנוסף לכך, ב-88% מהמקרים נמצא כי הפונים הכירו את הפוגע. מתוך כלל הפניות ובכל הגילאים נמצא כי 29% נפגעו על ידי בני משפחה ועוד 8% נפגעו על ידי בני הזוג בעבר ובהווה. 23% מהפוגעים הם ידידים, שכנים או מכרים של הנפגע או הנפגעת. 16% נפגעו על ידי קולגות או ממונים במקום העבודה או בצבא. כמו כן, 40% מהפגיעות התרחשו במקום המגורים של הנפגע או הנפגעת, של הפוגע או במגורים המשותפים.

עוד בוואלה!

בניסיון למנוע עריקות בליכוד: נתניהו הודיע על ביטול הפריימריז לרשימה

לכתבה המלאה
סוג הפגיעה בבני ובנות נוער באחוזים(צילום: אתר רשמי)

מהדוח עולה כי קבוצת סיכון משמעותית לפגיעה מינית היא בני ובנות נוער. מספר הפניות על פגיעה מינית קבוצתית כמעט כפול בקרב בנוער ועומד על 7.2% מהפניות. כמו כן, 60% מכלל הפניות על פגיעה מינית קבוצתית, עסקו בפגיעה בנוער - עלייה ביחס לשנים קודמות.

מבין כלל הפניות על פגיעות מיניות ברשת, ב-60% מהמקרים המדווחים הם נער או נערה. פגיעות אלו מהוות כשלעצמן 11% מהפגיעות בנוער. 9% מהפונים הכירו את האדם הפוגע ברשת ו-16% מהפניות על פגיעה בנוער עסקו באירועים שהתרחשו במוסד חינוכי. 37% מהנוער דיווחו כי נפגעו בידי ידיד או מכר - לרוב על ידי בן נוער ו-8% דיווחו על פגיעה מצד מורה או מדריך.

גידול במספר תיקי האונס שנפתחו במשטרה

מהנתונים שנמסרו על ידי המשטרה, עולה כי בשנת 2018 נפתחו 6,220 תיקי עבירות מין והטרדה מינית. מניתוח הנתונים עולה כי הגידול החד ביותר חל בתלונות על אונס, הנאמד ב-1,166 יותר תיקים שנפתחו. מדובר בעלייה של 12% ביחס לשנת 2017. לעומת זאת, העלייה הכללית במספר התיקים עומדת על 3% בלבד.

עוד נמצא כי 81% מהתיקים נפתחו בגין פגיעה בנשים, נערות או ילדות ו-19% בגין פגיעה בגברים, נערים או ילדים. כאשר כמעט במחצית מהתיקים שנפתחים בגין פגיעה מינית, הנפגעות הן קטינות ו-63% מבין הקורבנות בתיקי אונס קבוצתי, הן נערות בגילאי 12-18. בנוסף נמצא כי ב-15% מהתיקים, החשוד הוא קטין וב-30% מהתיקים על פגיעה בנוער, גם הפוגע הוא קטין.

השוואה בין כמות התיקים שנפתחו בגין עבירות מין והטרדות מיניות בשנת 2013 ובשנת 2018(צילום: אתר רשמי)

כמו כן, עולה כי קיים פער בדיווח על פגיעות, כשלפי נתוני המשטרה ב-50% מהתיקים, הפוגע הוא אדם זר, לעומת 8.5% בלבד במרכזי הסיוע. נתון דומה מתייחס גם לפגיעת הורה: מנתוני המשטרה עולה כי מדובר ב1.9% מהמקרים, לעומת 10.5% מהפניות על פגיעה למרכזי הסיוע. הפער קיים גם ביחס לפגיעה במוסדות חינוכיים, כשבמרכזי הסיוע מדובר ב-15% מהפניות ובמשטרה 7% מהתיקים עוסקים בפגיעה שהתרחשה במוסד חינוכי.

בשנת 2018 נפתחו בפרקליטות 4,712 תיקים, מהם 4,036 תיקי עבירות מין ו-626 תיקי הטרדה מינית. 331 תיקים נפתחו על עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע. מתוך כמעט 5,000 תיקים שנפתחו, 83% נסגרו בפרקליטות ורק ב-17% מתוכם הוגש כתב אישום. מתוך 3,227 תיקי עבירות מין כנגד 3,559 חשודים שהפרקליטות סגרה ללא כתב אישום, 67% נסגרו בשל חוסר בראיות.

מתוך 664 התיקים שהיו בתהליכים שיפוטיים בשנה שעברה, 80% נגמרו בהרשעה ו-99.5% מהעררים שהוגשו לפרקליטות על סגירת תיקי עבירות מין והטרדה מינית נדחו. רק ערר אחד התקבל והתיק נשלח להשלמת חקירה.

שיעור הגשת כתבי אישום לפי סוג עבירה בשנת 2018(צילום: אתר רשמי)

נתוני שירות בתי הסוהר, מראים כי כחמישית מהאסירים שמרצים עונש בגין עבירות מין, אינם מרצים מאסר ראשון. למעשה, 58% מהאסירים מרצים מאסר שני ומעלה, ו-17% מהאסירים בגין עבירות מין מרצים מאסר חמישי ומעלה. עוד עולה מהנתונים כי רק 48% מהאסירים המרצים מאסר על עבירות מין השתתפו בתוכנית טיפולית המיועדת לפוגעים מינית.

בשנת 2018 שהו במתקני שב"ס 927 אסירים ועצורים בגין עבירות מין. ירידה של 17% ביחס לשנת 2012, במהלכה שהו במתקני שב"ס 1,123 אסירים ועצורים בגין עבירות אלה. מבין האסירים והעצורים כ-923 גברים בגירים, שתי נשים וחמישה קטינים.

פילוח סוגי הפגיעות בכל המינים ובכל הגילאים(צילום: אתר רשמי)

בצה"ל חלה עלייה בכמות הפניות לגורמים המקצועיים המטפלים בפגיעות מיניות ומהנתונים נראית עלייה של 15% בפניות ליוהל"ן. בשנת 2018 הגיעו ליחידת יוהל"ן כ-1,706 פניות הנוגעות לפגיעה מינית לעומת 1,482 בשנה הקודמת, ופי שתיים מבשנת 2013, אז התקבלו 835 פניות. 1,104 מהפניות שדווחו ב-2017 עסקו בפגיעה במסגרת הצבא, ו-602 מהן עסקו בנסיבות אזרחיות.

מנתוני צה"ל עולה גם כי ב-50% מהפניות, הפוגע הוא חייל בשירות חובה. ב-12% הפוגע הוא קצין, וב-13% מהפניות הוא נגד. כמו כן, ברבע מהפניות הפוגע הוא חייל מילואים, אזרח עובד צה"ל או שזהותו אינה ידועה.

נתון מטריד שעולה מהדוח הוא שעל אף העלייה הדרמטית בנתוני הפניות ליוהל"ן, בשנת 2018 נפתחו רק 165 תיקי חקירה במצ"ח על עבירות מין. בנוסף, למרות ש-14% מתיקי מצ"ח נפתחו נגד קצינים בדרגת סא"ל ומעלה, אף כתב אישום לא הוגש נגד קצינים בדרגה זו. קצינים מהווים 26% מבין החשודים, אך רק 5% מהנאשמים בפועל. לעומת זאת, חיילים בחובה מהווים רק 45% מהחשודים בתיקי מצ"ח, אך 80% מכתבי האישום מופנים נגדם. בחלק אחר של כוחות הביטחון, נגד שוטרים הוגשו ב-2018 כ-79 תלונות על עבירות מין והטרדה מינית.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully