וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מינוי מקורבים וניגוד עניינים: כך התנהלו השר כץ ומנכ"ל משרדו

6.5.2019 / 16:00

מבקר המדינה חשף ליקויים בהליכי מינוי בעלי תפקידים בכירים במשרד הרווחה וביטוח לאומי. בין היתר, מונתה למ"מ המנכ"ל עובדת שעברה עבירות משמעת. "הפרה בוטה של כללי המנהל התקין". משרד העבודה: "נעשו רפורמות ושינויים ארגוניים שהמשרד לא ידע כמותם"

צילום: אסתר אלוש, דוברת המועצה האזורית שומרון, עריכה: איתי עמרם

קידום עובדת שעברה עבירות משמעת לתפקידים בכירים, מינויים מהתעשייה האווירית ללא מכרז ומינוי מקורבים למועצת הביטוח הלאומי - אלה הליקויים שמפרסם היום (שני) מבקר המדינה יוסף שפירא. בדוח, עלו ליקויים חמורים הנוגעים להליכי מינוי בעלי תפקידים בכירים במשרד הרווחה, בביטוח הלאומי ובמועצת הביטוח הלאומי. כך, בקרב חברי המועצה וועדותיה, מונו אנשים רבים המקורבים לשר העבודה והרווחה, חיים כץ, בעלי זיקה למרכז הליכוד ולתעשייה האווירית. מהדוח עולה כי כץ ומנכ"ל משרדו, אביגדור קפלן, עקפו את עקרון שוויון ההזדמנויות בהליכי בחירה ומינוי.

במאי 2017 ועד מרץ 2018 בדק משרד מבקר המדינה את ההליך של מינוי התפקידים, וכן היבטים הנוגעים למועצת הביטוח הלאומי. הביקורת נערכה במשרד הרווחה, בביטוח הלאומי ובנציבות שירות המדינה, לרבות באגף המשמעת ובאגף בחינות ומכרזים. בדיקות השלמה נעשו עד יולי 2018.

על פי הדוח, בדצמבר 2016, לאחר מותו של מנכ"ל משרד הרווחה הקודם, מינה כץ את אלין אלול לתפקיד ממלאת מקומו. אף שהיה מדובר במינוי זמני, שבפועל נמשך פחות מחודש ימים, המבקר מציין כי אלול מונתה לתפקיד למרות התנגדותו הנחרצת של נציב שירות המדינה דאז. בתקופה שקדמה למינויה, היא עברה עבירות משמעת חמורות, שבעטיין ננזפה בשנת 2013 וקיבלה התראה. היא מונתה אף על פי שהיא לא נשאה בעבר בתפקידים בכירים, וספק רב אם היא עמדה בתנאי הכשירות, הנדרשים גם מצד ממלא מקום.

חיים כץ בכנס ליכוד, אווניו, קריית שדה התעופה, 31 בדצמבר 2017. ראובן קסטרו
מינה לממלאת המקום מועמדת שעברה עבירות משמעת חמורות. השר חיים כץ/ראובן קסטרו

שבוע לאחר כניסתו של אביגדור קפלן לתפקיד מנכ"ל משרד הרווחה, וכחודש לאחר שניתנה לאלול התראה בעקבות ההליך המשמעתי בגין דיווחים כוזבים, מינה קפלן את אלול ליו"ר ועדת המכרזים המשרדית ולחברה בוועדת התמיכות המשרדית. אלול הגישה מועמדות לתפקיד סמנכ"לית בכירה ומנהלת אגף תקון. על פי המבקר, חמש פעמים נדחו מועדים שנקבעו להתכנסות ועדת הבוחנים למכרז, בין היתר משום שהנהלת משרד הרווחה נמנעה מהוצאת מכתב התראה לאלול. הוועדה בחרה באלול לתפקיד פה אחד.

המבקר נזף בהתנהלותו של קפלן, שהיה חבר בוועדת הבוחנים, כמי שפעל בניגוד עניינים חמור באשר לבחירתה של אלול. לדבריו, ועדת הבוחנים הטילה פגם בהליך המכרז. קפלן, על פי הדוח, שוחח עם אלול ערב המכרז וגילה באוזניה את דעתו וכוונתו לבחור בה לתפקיד. כל זאת, בניגוד לכללים בעניין זה.

לאחר המכרז, הוגשו לאגף המכרזים בנציבות שירות המדינה השגות על המכרז בדבר ניסיונה הניהולי של אלול. אגף המכרזים ביקש מקפלן לקבל בעניין זה את התייחסותו המקצועית של אחד משלושה בעלי תפקידים רלוונטיים שצוינו בבקשה. בתיאום עם אלול עצמה, בחר קפלן אחד מבין שלושת בעלי התפקידים האמורים. בכך השניים פעלו בניגוד עניינים חמור.

עוד באותו נושא

ללא מכרז: מקורבו של כץ מונה למשנה למנכ"ל הביטוח הלאומי

לכתבה המלאה

"הפרה בוטה של כללי מנהל תקין"

המבקר מתייחס למינוי נוסף - של היועצת המשפטית של המשרד. על פי הדוח, השר כץ ואלול, בתפקידה כממלאת מקום המנכ"ל, פעלו להשיב את היועצת המשפטית של משרד הרווחה לתקן של סגנית ולא להאריך את תקופת הניסיון שניתנה לה.

זאת, בניגוד להנחיה המפורשת של היועץ המשפטי לממשלה ושל נציב שירות המדינה דאז. "התנהלות זו היא הפרה בוטה של כללי מנהל תקין ושל הנחיות הגורמים המוסמכים", כתב המבקר.

התייחסות נוספת ניתנת למינוי מנהל אגף מעונות יום ומשפחתונים. על פי הדוח, קפלן סיכם עם כץ שאחד העובדים ימונה לתפקיד מנהל אגף מעונות יום ומשפחתונים, ובפברואר 2017 הוטל עליו לבצע את התפקיד. באפריל 2017, פורסם מכרז בין-משרדי לתפקיד זה, ואותו עובד הגיש את מועמדותו. אגף המכרזים בנציבות שירות המדינה הודיע לעובד כי הוא לא עומד בתנאי הסף לתפקיד, ואי אפשר לאשר את מועמדותו.

העובד ערער על ההחלטה. קפלן הפציר לעשות "כל מאמץ" לקבל את הערר שהגיש. כך, קפלן סימן מועמד לתפקיד הדורש מכרז ופעל באופן אקטיבי למנותו לתפקיד. נציבות שירות המדינה פסלה את מועמדותו של העובד למכרז בשל אי-עמידה בתנאי הסף. קפלן, שהיה חבר בוועדת הבוחנים, גילה ליועץ השר, עוד טרם התכנסות הוועדה, את דעתו כי המועמדות האחרות לא מתאימות לתפקיד, ובכך סלל את הדרך למכרז פומבי.

אביגדור קפלן – יו"ר דירקטוריון קבוצת כלל ביטוח. ניר לנדאו, מערכת וואלה!
נמצא שפעל בניגוד לכללי המנהל התקין. מנכ"ל המשרד אביגדור קפלן/ניר לנדאו, מערכת וואלה!

עד ב-1 ביולי 2018 לא התפרסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל מעונות יום, והעובד שמונה המשיך למלא את התפקיד. מהביקורת עלה כי קפלן החליט מבעוד מועד, וטרם התכנסות הוועדה, מה יהיו תוצאות המכרז.

כך הוא פעל בניגוד לדיני המכרזים, דינים המחייבים מתן הזדמנות שווה והתנהלות ללא דעה קדומה. על פי המבקר, כץ וקפלן פעלו למען מינויו של העובד, אף שלא עמד בתנאי הסף למשרה ובניגוד לכללי מנהל תקין.

המבקר מתייחס למינוי נוסף במשרד, של סמנכ"ל התשתיות והתפעול. על פי הדוח, קפלן פעל יחד עם אלול, ובידיעת השר, על מנת להעביר את ניהול תחום המכרזים וההתקשרויות בדרך של העברת סמכויות באופן פרסונלי - מעובד אחד לעובד אחר.

קפלן העביר מתפקידו את מנהל אגף רכש ומכרזים והטיל על עובד נוסף את התפקיד וגילה את דעתו כי בכוונתו לשדרג את תפקידו של אותו העובד. בהמשך, היה קפלן חבר בוועדת הבוחנים במכרז לתפקיד סמנכ"ל תשתיות ולוגיסטיקה שאותו העובד נבחר בו לתפקיד. גם במקרה זה פעל בניגוד לכללי מנהל תקין.

מינוי מקורבים למועצה העליונה של ביטוח לאומי

בחוק הביטוח הלאומי נקבע כי הרשות העליונה של המוסד היא המועצה. על פי התקנות, במועצה יכהנו 56 חברים והשר ימנה נציגי ארגונים שונים, בהם ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים. כחלק מהתקנות, נקבע כי שר הרווחה ימנה גם שישה מומחים לחברי מועצה.

מהדוח עולה כי לכל אחד מהמומחים שמינה השר יש קשר אליו שעליו הצהיר המומחה. ארבעה מהמומחים כיהנו בתפקידים שונים בתעשייה האווירית או בוועד העובדים של החברה. מומחית אחת פעילה בסיעת "עוז" בהסתדרות - הסיעה שהקים כץ, ומומחה אחר, רופא, טיפל באביו המנוח של השר.

ביטוח לאומי. מערכת וואלה! NEWS, מערכת וואלה!
מועמדי השר - כיהנו בתעשייה האווירית או בוועד החברה. ביטוח לאומי/מערכת וואלה!, מערכת וואלה! NEWS

על פי המבקר, "יש טעם לפגם בכך שלכל ששת המומחים שמינה השר כץ למועצה יש קשר ארוך שנים אליו. גם חבר מועצה מטעם ההסתדרות שהשר נדרש לאשר את מינויו למועצה ה-15 היה קשור לתעשייה אווירית ולשר".

המבקר טען בדוח כי "המועצה, כמפקחת על פעולות הביטוח הלאומי והנהלתו, צריכה להיות בלתי תלויה. מינוי של חברי מועצה שיש להם קשר לשר עשוי לעורר בהם תחושת מחויבות לשר ולגרום להם לפעול לפי רצונו ולא בהתאם לשיקול דעתם העצמאי ולטובת הציבור בלבד".

מינוי ללא מכרז בביטוח הלאומי

מבקר המדינה התייחס בדוח לחשיפת וואלה! NEWS על מינויו של רמי רגואר לתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש - ללא מכרז. על פי הדוח, גראור נכנס לתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש בביטוח לאומי בדצמבר 2016. קודם לעבודתו במוסד, עבד גראור בתעשייה האווירית. בפברואר 2017 הודיע השר לחברי המנהלה כי סמנכ"ל משאבי האנוש מונה לתפקיד ממלא מקום מנכ"ל הביטוח הלאומי עד למינוי מנכ"ל קבוע.

השר דיווח למועצה על המינוי רק כשלושה וחצי חודשים לאחר יום המינוי. המינוי נעשה מבלי שהשר ביקש את אישור הוועדה לבדיקת מינויים. השר ביקש את אישורה רק בספטמבר 2017, כשבעה חודשים לאחר המינוי.

המבקר טען כי השר, קפלן וסמנכ"ל משאבי האנוש, פעלו יחד להחליף את נציג המעסיקים החבר בוועדת המינויים, זמן קצר לפני כינוס הוועדה, ולאחר שכבר קיבל זימון להשתתף בה. נמצא פגם בכך שסמנכ"ל משאבי האנוש היה מעורב, למעשה, בהשפעה על קביעת הרכב ועדת המינויים שדנה במינויו לתפקיד משנה למנכ"ל, במיוחד כשהכול ידעו שנציג המעסיקים מחזיק בעמדה שלילית באשר להתנהלותו.

משרד העבודה: "נעשו רפורמות ושינויים משמעותיים"

ממשרד העבודה והרווחה נמסר כי "מאז תחילת כהונתו של השר חיים כץ ומינויו של המנכ"ל ד"ר אביגדור קפלן, נעשו במשרד העבודה והרווחה מהלכי הבראה ורפורמות מרחיקות לכת הכוללים בין היתר שינויים ארגוניים שהמשרד לא ידע כמותם במשך שנים שנועדו להדק את הפיקוח על ניצול משאבי המשרד ולטפל בכשלים ובליקויים החמורים שהתגלו בחלק מעבודת המשרד ובשירות שניתן לאזרחי המדינה, כפי שעלה גם בדוחות מבקר המדינה שפורסמו במהלך השנים.

"מידי חודש מתקיימים במשרד עשרות מכרזים ומינויים חדשים וכולם נעשים בכפוף לכללי מנהל תקין ושיקולים ענייניים ומקצועיים בלבד שתכליתם המרכזית - להביא למינויו של המועמד המתאים ביותר לתפקיד. אנו בטוחים שאילו מבקר המדינה היה בודק גם את התפוקות של האגפים שבוקרו בדוח זה לפני ואחרי המינויים ודאי שהיה מוצא אותם כראויים ביותר.

"כל השינויים נעשו לאחר עבודת מטה מקיפה בשיתוף חברה לייעוץ ארגוני ובהנחיה ואישור של נציבות שירות המדינה. במידה שנעשה פגם כלשהו באחד מתהליכי המינוי הרי שנעשה בתום לב ובהיסח הדעת ואנו נסיק את המסקנות הנדרשות מכך".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully