פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   המבקר נגד עיריית אשדוד: הליכים פגומים בחלוקת כרטיסים לאירועים

   בדוח נטען כי העירייה חילקה כ-15,700 כרטיסי הזמנה בסך מיליון שקלים בהליכים פגומים בחוסר שוויוניות וקיפוח ובחלק מהמקרים בחשש למשוא פנים. המבקר אף טען כי בעת הבדיקה נמסר לאנשיו מידע חלקי ולעתים אף לא מהימן

   מבקר המדינה יוסף שפירא מתח ביקורת על התנהלותה של עיריית אשדוד בדוח שהגיש היום (שני) בנושא הרשויות המקומיות. המבקר פתח בבדיקה נגד העירייה לאחר שבחודשים ספטמבר-נובמבר 2017 התקבלו התלונות בנוגע לחלוקת כרטיסי הזמנה באירועים ובמופעים של העירייה בין השנים 2017-2014. המבקר אף ציין כי במהלך הביקורת נמסרו לאנשיו מידע חלקי ולא מדויק, ולעתים אף לא מהימן בנושא.

   לפי המבקר, חולקו כ-15,700 כרטיסי הזמנה בסך מיליון שקלים בהליכים פגומים בחוסר שוויוניות וקיפוח ואף בחלק מהמקרים בחשש למשוא פנים. מבקר המדינה קובע עוד כי העירייה התרשלה בתפקידה, דבר שהוביל לחלוקת כרטיסים שלא כדין לעובדים בעירייה ולעובדי התאגידים העירוניים ולגורמי תקשורת.

   בניין עיריית אשדוד (אתר רשמי , Google Street View)
   "התרשלה בתפקידה". עיריית אשדוד (צילום: Google)

   מהדוח עולה כי הנוהל העירוני לחלוקת כרטיסי הזמנה משנת 2014 לא הובא לדיון או לאישור מועצת העירייה וכן לא הובא לאישור דירקטוריון החברה העירונית לתרבות, בניגוד להחלטת הוועדה המקצועית מפברואר 2014. במהלך שנת 2017 ובמקביל לעבודת הביקורת בוצעו שני עדכונים לנוהל, וגם הם לא הוצגו לפני מועצת העירייה והדירקטוריונים של המשכן לאמנויות והחברה העירונית לתרבות. כמו כן, נוהל משרד הפנים והנוהל העירוני לא יושמו כהלכה הרכב הוועדה שנקבע בנוהל העירוני אינו תואם להרכב שנקבע בנוהל משרד הפנים. עד למועד הביקורת הוועדה לא התכנסה קרוב לארבע שנים, ולמעשה כלל לא תפקדה לאחר גיבוש הנוהל העירוני.

   בעירייה לא פעלו ועדה מקצועית ורכז לוועדה המקצועית, ולא הוכנו דוחות חצי-שנתיים בעניין הקצאת כרטיסי ההזמנה, לא הוגשו דיווחים כאלה למועצת העירייה ולא פורסמו באתרי המרשתת, בניגוד לנוהל משרד הפנים ולנוהל העירוני.

   עוד עולה כי חלוקת כרטיסי הזמנה על ידי המנהל לשירותים חברתיים בעירייה בוצעה שלא על פי הנוהל וללא תיעוד. בשנים 2017-2014 הקצה המשכן לאמנויות למנהל לשירותים חברתיים כ-1,490 כרטיסים ל-25 אירועים. נמצא כי תיעוד הכרטיסים לקה בחסר, וכתוצאה מכך למנהל לשירותים חברתיים אין מידע על 466 כרטיסי הזמנה בשווי כולל של כ-22 אלף שקלים שקיבל מהמשכן לאמנויות.

   "על העירייה לערוך בדיקת מקיפה ויסודית"

   מחדל נוסף הוא שהחברה העירונית לתרבות העבירה לצוות הביקורת בכמה הזדמנויות מידע חלקי ולא מדויק על חלוקת כרטיסי הזמנה לגורמים שונים ולא היו ברשותה תיעוד וריכוז נתונים על הליך אישור וביצוע חלוקת כרטיסי ההזמנה כדרוש. המבקר ציין כי מדובר ב"פגיעה קשה באפשרות לקיים בקרה על ההליך, ואינם עולים בקנה אחד עם עקרונות של מנהל תקין ושקיפות. במצב דברים זה לא ניתן להבטיח כי העקרונות שהנהלים שנועדו להבטיח - שוויון, אי-משוא פנים וטוהר המידות - אכן נשמרו".

   ממועד הכנת הנוהל העירוני בשנת 2014 ועד למועד סיום הביקורת, ההחלטה על חלוקת כרטיסי ההזמנה במשכן לאמנויות התקבלה על ידי מנכ"ל המשכן, ובהיעדרו - על ידי סמנכ"ל הכספים וכוח האדם. הדבר עומד בניגוד להוראות הנוהל העירוני משנת 2014 ולהוראות נוהל משרד הפנים. בנוסף המשכן לאמנויות חילק בשנים 2017-2015, לפחות בעשרה מקרים, יותר משלושה כרטיסים בגוף תקשורת אחד. חלוקת הכרטיסים לא תמיד הייתה שוויונית, כך שמרביתם חולקו לגוף אחד. כמו כן, על אף האיסור בנוהל משרד הפנים על חלוקת כרטיסי הזמנה לעובדי העירייה והתאגידים העירוניים שנוכחותם באירוע אינה הכרחית, נמצאו מקרים מהם עולה חשש ממשי כי המשכן לאומנויות חילק כרטיסים לעובדים ולבעלי תפקידים בשני התאגידים ובעירייה, שנוכחותם לא נדרשה באירוע, כאשר הדבר נעשה בניגוד לנוהל משרד הפנים ולהנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

   במסקנות הדוח כותב המבקר כי "על העירייה, באמצעות הוועדה המקצועית שמנכ"ל העירייה עומד בראשה, לערוך בדיקה מקיפה ויסודית על אופן חלוקת כרטיסי ההזמנה, לרבות הטיפול בכרטיסים שלא נמצא להם תיעוד בשנים 2017-2014, בין היתר בתאגידים העירוניים; עליה לבדוק אם התהליך נעשה על פי סדרי המינהל התקין, ולנקוט את הצעדים המתחייבים מממצאי בדיקה כזו. כמו כן, על העירייה לתת את הדעת לעדכון הנוהל העירוני מאוקטובר 2017, שעל פיו הועברה האחריות לחלוקת הכרטיסים מידי הוועדה המקצועית העירונית לידי התאגידים העירוניים בניגוד להנחיות משרד הפנים, שכן הממצאים מלמדים שמקבלי ההחלטות בשני התאגידים שנבדקו לא הקפידו על חלוקת הכרטיסים על פי התבחינים ואמות המידה שקבעו היועץ המשפטי לממשלה, משרד הפנים והעירייה, וחילקו אותם בחוסר שוויוניות ובחוסר שקיפות".