וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

דוח מבקר המדינה: עלייה בהעתקות בבחינות הבגרות

8.5.2013 / 16:00

הדוח קובע כי מאז פרסום המלצות הדוח הקודם, כשל משרד החינוך בצמצום הנבחנים שהפרו את כללי טוהר הבחינות. עוד עולה כי סנקציות נגד מוסדות שבהם התגלו העתקות אינן נאכפות

צילום: עומר מירון, עריכה: גדי וינסטוק

(צפו בהגשת הדוח ליו"ר הכנסת, הבוקר)

בין שלל הנושאים בדוח מבקר המדינה המתפרסם בימים אלו, הקדיש המבקר, יוסף שפירא, בדוח האחרון גם פרק נרחב לתופעת ההעתקה בבחינות הבגרות. בשנים האחרונות התרחבה התופעה, ולדברי שפירא, המשרד לא נקט אמצעים חמורים דיים כדי להתמודד עמה.

בדוח הנוכחי, המהווה דוח מעקב על יישום המלצות דוח קודם בנושא מ-2006, מצא המבקר כי בשנים שחלפו מאז הביקורת הקודמת, לא הצליח משרד החינוך לצמצם את שיעור הנבחנים שהפרו את כללי טוהר הבחינות; במרבית מועדי הבחינות בשנים 2011-2010 שיעורם אף היה גדול יותר מזה שנמצא בביקורת הקודמת. בביקורת ב-2006 מספר הנבחנים שמחברותיהם נפסלו במועד קיץ תשס"ה (2005) היה 6,714 (כ-2.4% מכלל הנבחנים), ואילו בביקורת הנוכחית נמצא כי מספר זה רק עלה בהדרגה, והגיע בממוצע של השנתיים הללו ל-2.7%, שהם כ-28,467 מחברות שנפסלו.

אין תמונה. צילום מסך, מערכת וואלה
אין תמונה/מערכת וואלה, צילום מסך

עוד כתב המבקר, כי משרד החינוך עצמו סבור שאין די בפעולות שננקטות לטיפול בסוגיה של עובדי הוראה שמפירים את כללי הבחינה, אולם עד שנת 2012 הוא לא עשה די למיגור התופעה ולהתמודדות נמרצת עמה. המבקר טוען כי בחוזר מנכ"ל בנושא טוהר הבחינות לא נקבעו מפורשות דרכי פעולה לטיפול בעובדי הוראה ובאנשי צוות אחרים בבתי הספר אשר הפרו את כללי טוהר הבחינות, למעט האפשרות להשעות מורים מהשגחה על הבחינות.

כך למשל, בתחילת שנת הלימודים תשע"א זומנו לשימוע אצל סמנכ"לית בכירה במשרד מנהלים של שבעה בתי ספר שבהם היה מספר המחברות החשודות "חריג באופן מיוחד" - בין 135 ל-525 מחברות במועד קיץ ובמועד ב' התשע"א. בעקבות השימועים הודיעה הסמנכ"לית לבתי הספר כי היא תאפשר להם להשלים "מהלך חינוכי ערכי" שהתחייבו לבצע. היא הוסיפה: "אם לא תשתפר משמעותית התנהלות ביה"ס בכל הקשור לשמירה על טוהר הבחינות, אמליץ בפני המנכ"ל על הסרת ההכרה בציון השנתי של ביה"ס למועדים קיץ תשע"א וחורף תשע"ב".

"מתן אפשרות בלתי מוגבלת להעתקה בזמן הבחינה"

מנתוני משרד החינוך עולה שמספר המחברות הפסולות בשישה משבעת בתי הספר הללו פחת באופן משמעותי לאחר יישום המהלך, והוא הסתכם בכל אחד מהם ב-86-23 מחברות פסולות. בבית הספר השביעי - שכונה בדוח "תיכון א'" - לעומת זאת, נפסלו 389 מחברות בחינה.

עוד מצא המבקר כי על פי מסמכי המשרד, בשנים 2012-2010 סיימה ועדה מיוחדת לבירור עבירות של עובדי הוראה על טוהר הבחינות, את טיפולה ב-35 מקרים שבהם נחשדו עובדי הוראה בעברה שכזו; בתשעה מהם החליטה הוועדה לנזוף בעובד ההוראה או להתרות בו; בשבעה מהם החליטה הוועדה שיש להפסיק מילוי תפקיד שמילא המורה בבית הספר, כמו למשל הגשה לבחינות בגרות; ובמקרה אחד הוחלט שיש לפעול להפסקת עבודתו של מנהל בית הספר - מנהל "תיכון א'".

המקרה של הבחינות הפסולות ב"תיכון א'" בשנת 2011 היווה חלק נכבד בדוח המבקר, זאת לאחר שגם נתגלו בו עבירות חוזרות ונשנות במשך שנים על טוהר הבחינות. במאי 2012 כתב מנהל אגף הבחינות במענה לשאילתה של חבר כנסת, כי "לבית הספר 'היסטוריה' של פגיעה בטוהר הבחינות, ועוד בשנת תשנ"ב (לפני 20 שנה) הוא היה בין עשרת בתי הספר הפוגעים ביותר בטוהר הבחינות. בבית הספר, מדי שנה, בשש השנים האחרונות במועד הקיץ נרשמים מאות נבחנים חשודים ואחר כך פסולים".

ליקויים התגלו גם בעבודתם של המשגיחים

עוד עולה כי הבחינות בתיכון א' נפסלו "בשל העובדה שמורי בית הספר פתרו את שאלות הבחינות והעבירו לחדרי הבחינות פתרונות מצולמים". באפריל 2012 כתבה יו"ר הוועדה העליונה למנהלת האגף לחינוך על-יסודי כי ביישוב א', שבו נמצא תיכון א', הייתה "פגיעה המונית בטוהר הבחינות בהיקפים אדירים".

בדוח נכתב כי במסמכי אגף הבחינות היה מידע כתוב על עברות שיטתיות של "תיכון א'", מנהלו ומוריו, לרבות חלוקת דפים ועליהם פתרונות בידי מורים לתלמידים באופן שיטתי וכן מתן אפשרות בלתי מוגבלת להעתקה בזמן הבחינה. התברר כי בירור שעשה המשרד בנושא זה הופסק. גם במסמכים אחרים של אגף הבחינות נזכרו עבירות לכאורה של מורים מסוימים, למשל העברת תשובות לתלמידים, וצוינו שמותיהם של המורים. ליקויים נוספים נתגלו גם בעבודתם של המשגיחים, שהושמו בתיכון על ידי חברה חיצונית שפועלת עם משרד החינוך. לאחר בירור הדברים פוטר מנהל התיכון מתפקידו, וחלק מהמורים הושעו לשנה מהערכת בחינות בגרות.

ממצאים חמורים נוספים עלו גם ממסמך ששלחה מפקחת מקצוע המתמטיקה במסמך בשנת 2008 לשר החינוך דאז גדעון סער, בנושא. במסמך נכתב על "פגיעה מסיבית" בטוהר הבחינות במתמטיקה במוסדות חינוך מסוימים ועל פניות של מורים למתמטיקה המבקשים לא להגיע לבית הספר ביום הבחינה כי "מופעלים עליהם לחצים כבדים לפתור את הבחינה למען התלמידים".

"טופסי בחינה פתורים מלאים נמכרו או חולקו"

עוד נכתב כי "טופסי בחינה פתורים מלאים נמכרו או חולקו", וכי "מורים מדווחים כי יש מורים הפותרים את הבחינות עבור תלמידיהם", ו"מעריכים חוששים להחשיד את התלמידים בהעתקה". על פי דוח המבקר, באותו חודש הציע מנכ"ל משרד החינוך דאז ד"ר שמשון שושני ליו"ר המזכירות הפדגוגית לכנס מספר מפקחי מקצוע כצוות חשיבה, כדי להעלות רעיונות חדשניים ומקוריים לשמירת טוהר הבחינות, אולם נמצא כי הדברים שכתבה מפקחת מקצוע המתמטיקה לא נדונו בהנהלת המשרד, ולא ננקטו פעולות לשם בירור הטענות ולשם טיפול בהפרות החמורות לכאורה שהיא העלתה.

לדעת המבקר, "על משרד החינוך לקבוע דרכי פעולה לטיפול בעובדי הוראה ובאנשי צוות אחרים בבית הספר שאינם עובדי מדינה אשר הפרו את כללי טוהר הבחינות, ויבוססו היטב בדין. אם נדרש ליזום חקיקה או חקיקת משנה, על המשרד לעשות זאת בהקדם". בנוסף מצא המבקר כי אף שניתן לנקוט סנקציות שונות גם נגד המוסד החינוכי (אם נמצאו בו עבירות רבות על טוהר הבחינות), אלו אינן ננקטות.

לסיכום קבע המבקר כי "המשרד לא פעל בחמש השנים שחלפו ממועד פרסום ממצאי הביקורת הקודמת לתיקון חלק ניכר מהליקויים האלה. על משרד החינוך לפעול לביסוס ולחיזוק של פעולותיו בנוגע לטוהר בחינות הבגרות לשם הבטחת תנאי היבחנות הוגנים ושוויוניים. על המשרד לפעול בדרך שתבטיח שמי שעבר על כללי טוהר הבחינות והשיג עקב כך ציונים גבוהים יותר, לא ייהנה מיתרון לא הוגן, למשל, בקבלה למוסד להשכלה גבוהה. כמו כן עליו להבטיח שיהיה בסיס הולם בדין לפעולותיו בעניין עובדי הוראה שהועלה חשד שעברו על כללי טוהר הבחינות, לעגן בכתב את הליכי הטיפול הנדרשים במקרים כאלה, ולקבוע מי הגורמים המוסמכים לנקוט את אותם הליכים".

תגובת משרד החינוך

"משרד החינוך מקדם מדיניות ברורה וחסרת פשרות בנושא טוהר הבחינות. בהתאם לזאת, נוקט המשרד באפס סבלנות כלפי כל סוג של פגיעה בטוהר הבחינות. נתוני השנים האחרונות מצביעים על ירידה בשיעור ההעתקות". מהנתונים שמציג משרד החינוך אכן עולה כי בשנת תשע"א חלה ירידה חדה בהיקף של עשרות אחוזים בשיעור המחברות הפסולות. על פי מדיניות משרד החינוך, רמאות בבחינה עשויה לגרור השעיה עד כדי שלוש שנים ממועד הבחינה, תלוי בחומרת העברה. כמו כן מדגישים כי לא תיפסל בחינה של תלמיד או נבחן על ידי המבינה באופן אוטומטי וללא מתן אפשרות לערעור או בירור העובדות בטרם ייקבע מעמדו באופן סופי.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully