יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה תשע"ב

צפו בסרטון ההנצחה של צה"ל לחייליו שנפלו

22,993. זהו מספר הנופלים במערכות ישראל משנת 1860 ועד היום. מספר המשפחות השכולות בישראל עומד על 10,524, ובהן 2,396 יתומים ו-4,992 אלמנות. בצה"ל לא שוכחים

25/04/2012

י?ז?כ??ר ע?ם י?ש?ר?א?ל א?ת ב??נ?יו ו?ב?נו?ת?יו,
ה?נ??א?מ?נ?ים ו?ה?א?מ??יצ?ים, ח?י??ל?י צ?ב?א-ה?ג?נ?ה ל?י?ש?ר?א?ל,
ו?כ?ל לו?ח?מ?י ה?מ??ח?ת??רו?ת ו?ח?ט?יבו?ת ה?ל?ו?ח?מ?ים
ב??מ?ע?ר?כו?ת ה?ע?ם, ו?כ?ל א?נ?ש?י ק?ה?יל?י??ת ה?מ?ו?ד?יע?ין
ו?ה?ב??ט??חו?ן ו?א?נ?ש?י ה?מ??ש??ט?ר?ה ו?ש??רו?ת ב??ת??י ה?ס?ו?ה?ר
א?ש??ר ח?ר?פו? נ?פ?ש??ם
ב??מ?ל?ח?מ?ה ע?ל ת??קו?מ?ת י?ש??ר?א?ל,
ו?כ?ל א?ל??ה ש??נ??ר?צ?חו? ב??א?ר?ץ ו?מ?חו?צ?ה ל?ה?
ב??יד?י מ?ר?צ?ח?ים מ?א?ר?ג?ו?נ?י ה?ט??רו?ר.

י?ז?כ??ר י?ש?ר?א?ל ו?י?ת?ב??ר?ך ב??ז?ר?עו? ו?י?א?ב?ל ע?ל ז?יו ה?ע?לו?מ?ים
ו?ח?מ?ד?ת ה?ג??בו?ר?ה ו?ק?ד?ש??ת ה?ר?צו?ן ו?מ?ס?ירו?ת ה?נ??פ?ש
א?ש??ר נ?ס?פ?ו? ב??מ??ע?ר?כ?ה ה?כ??ב?ד?ה.

י?ה?יו? ח?ל?ל?י מ?ע?ר?כו?ת י?ש??ר?א?ל ע?טו?ר?י ה?נ??צ??חו?ן
ח?תו?מ?ים ב??ל?ב י?ש??ר?א?ל ל?דו?ר ד?ו?ר.

walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully