וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

משרד המשפטים פירסם את תזכיר הצעת התיקון לחוק החברות החדש

3.3.2001 / 18:53

מוצע לבטל את האפשרות לייחס לנושאי משרה את חובות החברה ולאפשר לבטח דירקטורים מפני תביעות בגין הפרת חובת הזהירות בחלוקה אסורה

אמיר הלמר
ltpgt
משרד המשפטים פירסם היום את תזכיר הצעת התיקון לחוק החברות החדש שנכנס לתוקפו בפברואר 2000.
lt/pgt

ltpgt
בחלוף שנה לכניסת החוק לתוקף, נאמר בהצעה, התעוררו מספר סוגיות המצריכות הבהרה או תיקון, וזאת בין היתר בעקבות הדיון הציבורי שהתקיים בהוראות החוק, כמו גם בעקבות לקחים מאופן יישומו. התיקונים רוכזו לתזכיר ע"י המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דווידה לחמן-מסר, ועו"ד מירים אילני, ראש המחלקה הכלכלית במשרד המשפטים.
lt/pgt

ltpgt
התזכיר כולל את התיקונים העיקריים המוצעים, ובא בעיקרו לתקן בעיות מהותיות שהתעוררו. כך, למשל, מוצע לבטל את האפשרות לייחס לנושאי משרה את חובות החברה, ולאפשר לבטח דירקטורים מפני תביעות בגין הפרת חובת הזהירות בחלוקה אסורה.
lt/pgt

ltpgt
תיקון מהותי נוסף מתייחס לאפשרות לבצע הרמת מסך ולייחס לבעל מניות את חובות החברה. לאור הביקורת הרבה בדבר השימוש שעשה ביהמ"ש בכלי זה, מוצע לצמצם את האפשרות לכך רק במקרים בהם ביהמ"ש מצא שבנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, ורק במקרים ספציפיים שיפורטו בסעיף.
lt/pgt

ltpgt
כמו כן, מוצעים תיקונים נוספים שלגביהן התקבלו הערות מגופים שונים, או שהם באים להבהיר הוראות שונות בחוק החברות החדש.
lt/pgt

ltpgt
בתזכיר מוצע כי תחילתו של תיקון תהא מיום כניסתו לתוקף של החוק העיקרי בפברואר 2000, וזאת כדי למנוע מצב שבו מעתה ואילך יחולו על חברות שתי מערכות דין במקביל.
lt/pgt

ltpgt
בהצעה מודגש כי מרבית של התיקונים באים להבהיר הוראות בחוק העיקרי, ועל כן החלתם באופן רטרואקטיווי אינה פוגעת בציפיות הצדדים מחד גיסא, ומונעות התדיינויות מיותרות מאידך גיסא.
lt/pgt

ltpgt
הצעת התזכיר מפורסמת באתר האינטרנט של משרד המשפטים, והציבור מוזמן לתת הערות להצעה עד ל-30 במארס השנה. לאחר מכן תעובד ההצעה ותועבר לאישור ועדת השרים לחקיקה ולכנסת.
lt/pgt

0
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully