וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

terms

6.3.2003 / 16:37

לנשים וגברים כאחד. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד הסכמתך ואישורך לאמור בהם. אנא קרא תנאים אלה בעיון וקפידה,שכן תחילת השימוש באתר מעידה על השימוש בפורומים כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. ותת תרבות. במה המאפשרת מפגש בל


תל אביב יפו.
באתר הפורומים ו/או הקשורה לו הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור
ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש
31.בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר הפורומים או הקשורה לו יחולו אך
ביום פרסומם.
הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה
21.החברה רשאית לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת מבלי למסור על כך
זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט- עקב הפרת תנאי שימוש על ידך.
נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל
11.תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, או מי מטעמם בגין כל
הדיון אם לא תעמוד במי מתנאי סכם זה ו/או ובתנאי השימוש באתר.
01.החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה בקבוצות
באתר הפורומים.
תישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מיצירת קשר שתחילתו במידע שפורסם
הנוגע אליך באתר הפורומים הינה באחריותך המלאה. החברה לא
9. כל החלטה שתקבל ביחס לכל הצעה שהוצעה לך בעקבות פרסום מסר
לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
או מי מספקיה או ייפגע בכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית
קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה
הפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים,
8. החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר הפורומים לא יופרע, יינתן כסדרו ללא
מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
מראהו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך
7. החברה רשאית לסגור את אתר הפורומים ולשנות מעת לעת את מבנהו,
ובשירותים המוצעים בהם, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
או התגובות שיעורר הפרסום בו. השימוש, איפוא, באתר הפורומים
לך כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, מגבלותיו
6. השימוש באתר הפורומים ניתן לשימוש כמות שהוא )SI SA( ולא תהיה
5. ילדים מתחת לגיל 81 אינם רשאים להשתמש באתר.
ע"י מרצי החברה או מי מטעמה.
בשל שימוש בתנאים אלו. כל האמור כאן מתייחס גם לתכנים שנכתבו
תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך, או לכל צד שלישי
הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו
תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של
4. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר הפורומים,
לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
מזהה אחר. החברה לא תישא כלפיך )או כלפי מי מטעמך( באחריות
ובין השאר, מידע בדבר פרטים אישיים, מספרי טלפון, כתובת או כל פרט
מומלץ שלא למסור מידע שחשיפתו עלולה לגרום לך נזק.
עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן.
משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת איזה תגובות הנך
3. התכנים שאתה מוסר לפרסום באתר הפורומים יהיו חשופים לכלל הציבור
שמצטבר ברשת בעקבות למידת דפוסי השימוש באתר הפורומים.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע סטטיסטי
סימני שירות או חוקי פטנטים, בכל תחום שיפוט רלוונטי.
לרבות אך ללא הגבלה, זכויות לפי חוקי זכויות יוצרים, סמלים מסחריים,
האמור לעיל כולל את הזכות לנצל כל זכות בלעדית בתקשורת האמורה,
הגבלה, את הזכויות הנזכרות לעיל בהקשר עם התקשורת האמורה.
- הענקת רשיון משני לגורמים אחרים שיכלול את הזכות לממש, ללא
נגזרות, העברה או מכירה של כל תקשורת כאמור.
ביצוע בפומבי, שכפול, פרסום, הנפקת רשיונות משניים, יצירת עבודות
- שימוש או הכנסת שינויים, העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי,
אחר באמצעות אתר הפורומים, הנך מתיר לחברה את הדברים הבאים:
העלאת קבצים אל הרשת, הזנת נתונים או עיסוק בתקשורת מכל סוג
2. מבלי לגרוע מכלליות כל האמור לעיל, בעצם פעולה של פרסום הודעות,
המידע הדרוש.
ברשותה או עדות מכל סוג, תפעל החברה על פי החוק ותמסור את
למען הסר ספק, בכל מקרה בו תידרש החברה על ידי סמכות חוקית מצוי
על פי הוראותיהם.
ובמהלך השימוש באתר הפורומים הנך מקבל הוראות מטעם החברה עליך
ו/או עלולים לפגוע באתר, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. במידה
לסרב לפרסם תכנים ובין היתר תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל
מערכת אתר ARTX ו-או מטעמה )להלן: החברה( שומרת על זכותה
- התחזות לעובד החברה.
- הגבלה או מניעת השימוש וההנאה של משתמש אחר.
- הפצת מסת הודעות בעניין זהה ו/או הפצת דואר זבל.
בפעולתו של מחשב אחר.
או כל סוג דומה של תוכנה או תוכנית העלולים לגרום נזק או לפגום
- העלאת תכנים )DAOLPU( אשר מכילים וירוסים, קבצים לא תקינים,
- תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
הכלול בקובץ שנטען אל הרשת.
כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תוכנות או כל חומר אחר
- זיוף או מחיקה של אזכור פרטי מחבר , הודעות משפטיות או אחרות, או
ידוע לך, או מן הדין הסביר שיהיה ידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זאת.
- טעינה מהרשת של קובץ שפורסם בידי משתמש אחר בפורום, אשר
- עריכת או העברת סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
כלשהי את הדין.
מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה
מסייעים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות,
- תכנים מאיימים, גזעניים, מסיתים מוציאי לשון הרע, משדלים או
מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר( הבאים:
1. הנך מנוע מלפרסם באתר הפורומים את התכנים )הודעות, תמונות, קבצים
לנשים וגברים כאחד.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully