וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בקרוב: לחברות הביטוח יהיה חופש רב יותר בניהול תיקי ההשקעות שלהן

12.12.2000 / 15:53

התקנות החדשות, עליהן חתם היום שר האוצר, מקטינות את המעורבות הממשלתית בענף הביטוח ומאפשרות לחברות הביטוח להשקיע בתחומי שוק ההון, בהם לא יכלו להשקיע בעבר

שר האוצר, אברהם בייגה שוחט, חתם על תקנות חדשות בכללי ההשקעה של חברות הביטוח, שמטרתן הקטנת מעורבותה של המדינה בפיקוח על הענף והעברת האחריות על ניהול ההשקעות למבטח.

בניגוד למצב הקיים היום, התקנות החדשות מסירות את המגבלות הקיימות ואינן מתערבות בתמהיל תיק ההשקעות של חברות הביטוח.

במסגרת התקנות החדשות נקבע מדד לפיזור סיכון, הקובע מגבלה כללית לתמהיל ההשקעות, מבלי להיכנס לפרטי כל תמהיל העומד מול כל התחייבות. נוסחת המדד לפיזור סיכון מתבססת על שקלול סוגי הנכסים לפי בסיס של רמת סיכון ושיעור נזילות באותו מקדם הקבוע לאותו סוג של התחייבות. השיעור המתקבל צריך להיות גדול מהשיעור המינימלי שנקבע בתקנות.

בתקנות נקבע משך חיים ממוצע להשקעות בהתחשב בהתחייבויות העומדות כנגדן, וזאת במטרה ליצור ככל שניתן הקבלה בין תקופת ההשקעות לבין מועד מימושן הצפוי (לפי מודלים אקטואריים) של ההתחייבויות. הדבר נועד להקטין את החשיפה לסיכון המבטח בביצוע ההשקעות.

פוטנציאל לניגוד עניינים


חברות הביטוח מנהלות במקביל את כספי המבוטחים כנאמן (בתיק ביטוח חיים משתתף ברווחים), את הכספים הנובעים מעתודות ביטוח (תיק ביטוח חיים מבטיח תשואה וביטוח כללי) ואת הונן העצמי. מכלול תפקידים זה יוצר פוטנציאל לניגוד עניינים, ולכן נקבע בתקנות, כי יוקמו שתי ועדות השקעה, האחת - לתיק משתתף ברווחים, והשניה - לשאר סוגי ההשקעות (תיק נוסטרו).

רוב חברי הוועדה הראשונה יהיו נציגים חיצוניים וחברי ועדת השקעות ומי שעוסק בניהול השקעות אצל המבטח יהיה בעלי כשירות מיוחדת מבחינה אקדמית, מקצועית ואתית. עוד נקבע כי על המבטח לפעול באמונה ולא להעדיף כל ענין או שיקול אחר אלא רק את טובת המבוטחים.

התקנות החדשות מאפשרות לחברות הביטוח להשקיע בתחומים נרחבים בהם לא ניתן להן להשקיע בעבר. בין השאר יוכלו מעתה החברות לבצע עסקאות של השאלת נירות ערך, עסקאות מכירה בחסר (שורט) ורכישת נירות ערך לא סחירים.

התקנות החדשות יאפשרו לחברות להנפיק פוליסות ביטוח חיים, בהן יוכל המבוטח להשפיע על הרכב תיק ההשקעות שלו. המבטח יוכל ליצור סלי השקעות בעלי הרכב השקעות שונה ומבוטח שירצה בכך יוכל לבחור את הרכב ההשקעות הרצוי לו ולשנותו מדי תקופה.

יצוין כי התקנות טעונות אישורה של ועדת הכספים.

1
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully