מבקר המדינה - הדוח השנתי

המבקר מזהיר: הקו האדום של הרכבת הקלה לא יושלם בזמן שנקבע

מבקר המדינה מצא ליקויים בהתנהלותה של חברת נת"ע, האחראית על הקמת הרכבת הקלה בגוש דן. בין הממצאים: סחבת מיותרת במכרזים, חריגה משמעותית מהתקציב וניהול לוקה בחסר. על פי ההערכה, הפרויקט לא יושלם במסגרת הזמן והתקציב שנקבעו

הדמיית הרכבת הקלה (צילום: בר לוי אדריכלים)

דוח המבקר על חברת נת"ע - ממצאים עיקריים:

-הערכה: נת"ע לא תוכל להשלים את הקמת הקו האדום ומערך ההסעות במטרופולין תל אביב ביעדים שנקבעו
-החברה קיבלה יותר משישה מיליארד שקלים מהמדינה, ללא שייקבע הסכם מסגרת בין הצדדים בכל 20 שנות קיומה
-ועדת ההיגוי התכנסה בתדירות נמוכה מהנדרש וניהול החברה מסתמך על יועצים חיצוניים יתר על המידה
-ליקויים נמצאו במכרז לרכישת 90 קרונות ובמכרז המערכות, שבין היתר נסחבו על משך זמן רב

טוב לדעת (מקודם)

איך צפוי להיראות עתידנו בעידן הרכבים האוטונומיים?

יניב הלוי
לכתבה המלאה

חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ) לא תוכל להשלים את פרויקט הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן בלוחות הזמנים ובתקציב שנקבעו - כך עולה מטענות משרדו של החשב הכללי במשרד האוצר שנחשפו היום (רביעי) בדוח מבקר המדינה. עוד נטען במשרד החשב הכללי, לאחר בחינת התנהלותה של החברה האמונה על הקמתו של אחד מפרויקטי הדגל של משרד התחבורה, כי מערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל אביב לא תושלם אף היא במסגרת הזמן והתקציב המתוכננים.

המבקר פתח את רשימת הליקויים בציון התנהלותה של נת"ע, שבמשך יותר מ-20 שנים פועלת ללא הסכם מסגרת שאמור להסדיר את היחסים בין הצדדים ואת התחייבויותיהם, ובכלל זה את אופן העברת התקבולים לחברה. בכל שנות קיומה עד ספטמבר 2016 העבירה המדינה לנת"ע יותר משישה מיליארד שקלים, מבלי שנחתם ביניהן ההסכם הנדרש.

(צילום: עיבוד תמונה, ראובן קסטרו)
מסלול הקו האדום של הרכבת הקלה (צילום: מערכת וואלה!, דיפולט)

המבקר ביקר בנוסף גם את התנהלות ועדת ההיגוי בחברה, שלדבריו התכנסה בתדירות נמוכה, בניגוד למתחייב בנהלים. כך, למשל, ממרץ 2015 עד מרץ 2016 הוועדה לא התכנסה בכלל, ומאז התכנסה פעם אחת בלבד עד סיום הביקורת. בנוסף חלק מהפרוטוקולים של הוועדה חסרים, חלקם אינם חתומים ואין תיוק כולל ומאורגן של מסמכים נלווים שהוגשו לחברי הוועדה והיוו את הבסיס לדיוניה. כמו כן, נמצא בדוח כי תוכן הפרוטוקולים אינו כולל את עמדות כל חברי הוועדה. זאת, על אף חשיבותה ומרכזיותה של ועדת ההיגוי בתהליכי קבלת ההחלטות הקשורות לקידום הרכבת הקלה והבקרה על נת"ע והמשמעויות הכספיות כבדות המשקל שלהן.

על פי ממצאי בדיקת צוות מטעם החשבת הכללית דאז, קיימים בנת"ע ליקויים בתהליכים ניהוליים ובתהליכי קבלת החלטות, זאת בשל הסתמכות נרחבת על יועצים חיצוניים. נטען כי ניהול החברה לוקה בחסר וכי ניכרת היחלשות הפיקוח עליה, בנוסף לערעור מעמד חברת הבקרה. זאת, לדברי החשבת הכללית, הסיבה לחוסר יכולתה להשלים את פרויקט הקו האדום ומערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל אביב בזמן.

עבודות הרכבת הקלה במתחם הבורסה ברמת גן (צילום: ניב אהרונסון)

מנכ"ל משרד התחבורה דאז אמר בתגובה כי הוא סבור שהחברה תוכל להשלים את הפרויקט בלוחות הזמנים ובתקציב שנקבעו. על אף חילוקי דעות אלה, לא התקיים דיון בין משרד התחבורה, משרד האוצר ונת"ע בכל הסוגיות הנוגעות לתפקוד החברה וליכולתה לעמוד במשימותיה.

שלוש שנים, שלוש פעמים: הדחייה במכרז הקרונות

דוח ביקר בנוסף את התנהלות נת"ע במכרז לרכישת קרונות לרכבת הקלה, כשלדבריו, הליכי מכרז לרכישת 90 קרונות נמשכו כשלוש שנים עקב שלוש דחיות במועדי הגשת הצעות, וכן בדיקת תקינות המכרז בידי החשב הכללי במשרד האוצר. בין הגורמים לדחיות היו רמת מוכנות בלתי מספקת, היעדר תכנית הפעלה במסמכי המכרז בנוגע להיבטים שונים של אופן הפעלת הקו האדום, בקשת דחייה של המתמודדים ומאות בקשות הבהרה מצדם. חלק מבקשות אלה הצריכו דיונים רבים בוועדת המכרזים.

כמו כן, המבקר התייחס לתהליך קבלת ההחלטות במכרז הקרונות. לדבריו, על אף הדיונים הרבים בוועדת ההיגוי בהשתתפותם ואישורם של נציגי משרד האוצר, אגף התקציבים והחשב הכללי, נציגי האוצר דרשו בשנים 2014 ו-2015 לבטל את מכרז הקרונות ולפרסם במקומו מכרז חדש משולב של הקרונות והמערכות. זאת, על אף החלטת ועדת ההיגוי להפריד את המכרזים.

עבודות הרכבת הקלה במתחם הבורסה ברמת גן (צילום: ניב אהרונסון)

מכרז המערכות מתייחס להיבטים שונים של תכנון, התקנת והרצת המערכות ברכבת הקלה ולתפעול ותחזוקת הקרונות והמקטעים הקרקעיים של פרויקט הקו האדום. הליך המיון המוקדם פורסם ביוני 2012, אך רק בפברואר 2016, כמעט ארבע שנים לאחר מכן, שלחה נת"ע הזמנה לכל המציעים שנמצאו כשירים להשתתף במכרז המערכות. בדוח נכתב כי מדובר במשך זמן ארוך מאוד, שבמהלכו יכולים להתרחש שינויים, ושעלול להרתיע קבלנים וספקים בינלאומיים מלגשת למכרזים בישראל בעתיד.

למרות הכול, בסוף ינואר 2017 החלטה ועדת המכרזים של נת"ע לבטל את מכרז המערכות עקב פערים כספיים גדולים, העומדים על סכום של בין שני מיליארד לארבעה מיליארד שקלים. פערים אלה לא נומקו באופן מספק ומפורט על ידי המציעים, לרבות בהליך שימוע שנערך לאחד מהמציעים. כפתרון לביטול המכרז, הציעה נת"ע לפצל אותו לארבע "חבילות" שלכל אחת מהן מכרז נפרד. לדברי המבקר, עדיין נותרו סיכונים כבדי משקל לעמידה בלוח הזמנים ובתקציב שעליו מצהירה נת"ע.

המבקר הדגיש לסיכום כי הקמתה של מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב, ובכלל זה הקמת הקו האדום, היא חיונית לציבור ולמשק עקב הגודש הרב בכבישי המטרופולין. פרויקט הקו האדום הוא אחד מהפרויקטים המורכבים שבוצעו בישראל בתחום התשתית והוא כרוך בתקציבי עתק. לדברי המבקר, על משרדי התחבורה והאוצר להסדיר בהקדם האפשרי את יחסי הגומלים עם נת"ע, ולפעול בהתאם להחלטות הממשלה וועדת ההיגוי.

נת"ע: "נעשתה הפקת לקחים - וההישגים מדברים בעד עצמם"

מנת"ע נמסר בתגובה: "בארבע השנים האחרונות מאז כניסתה של ההנהלה הנוכחית של נת"ע עברה החברה שינוי ארגוני עמוק, שכלל את תיקון ליקויי העבר, תוך הפקת לקחים והסדרת נהלים לשיפור וייעול הפעילות. הישגי החברה בשנים אלה מדברים בעד עצמם: נכון להיום פרויקט הקו האדום מתבצע בהתאם ללוח הזמנים ובמשימות רבות אף מקדים אותו, מתוך מחויבות עמוקה של החברה להפעיל את הקו במועד ובמסגרת התקציב שנקבע.

"נת"ע מנהלת את פרויקט הקו האדום מתוך מחויבות עמוקה להפעיל את הקו באוקטובר 2021 כמובטח ובמסגרת התקציב שנקבע. לוחות הזמנים מנוהלים בקפדנות ברמה חודשית, שבועית ויומית, במקביל לניהול הסיכונים. כל זאת בסיוע משרד התחבורה ובכפוף לוועדת ההיגוי העליונה. מטבע הדברים בפרויקט מורכב מסוג זה עולים אתגרים רבים שהחברה מתמודדת איתם, ותכניות העבודה מתעדכנות בהתאם על מנת להבטיח עמידה בזמנים.

נכון להיום כריית המנהרות מקדימה את לוחות הזמנים, ותכניות העבודה לוקחות בחשבון את כלל המשימות הדרושות לשם סיום הפרויקט בזמן. נת"ע מודעת היטב לסיכונים הכרוכים בפרויקט ופועלת כל העת לצמצם אותם".

תגובת משרד התחבורה: "נת"ע עומדת בתקציב ובלוחות הזמנים שנקבעו"

ממשרד התחבורה נמסר כי "המשרד מקדם כיום מערכת הסעת המונים בגוש דן, הכוללת רשת של רכבות עיליות ותחתיות שישנו לחלוטין את המציאות התחבורתית במטרופולין תל אביב. הקו הראשון של הרכבת הקלה בגוש דן (הקו האדום), שהיה אמור לצאת לדרך לפני יותר מארבעה עשורים, מתקדם בקצב מואץ, תוך שיתוף פעולה מלא עם כל הרשויות המקומיות והגורמים הנוגעים בדבר".

"מאז שהמיזם הענק יצא לדרך, לפני כשנתיים וחצי, העבודות להקמת הרכבת נמצאות בעיצומן, נחתמו כל החוזים הקבלניים המרכזיים של הפרויקט וחברת נת"ע עומדת בתקציב ובלוחות הזמנים שנקבעו באופן ראוי להערכה. חזון הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב, שרבים הטילו ספק לגביו הופך למציאות, צפוי להיחנך לקראת אוקטובר 2021.

"טיוטות סיכומי הדיון של ועדת ההיגוי מופצות לכלל המשתתפים, טרם הפצת סיכום הדיון הפורמלי. זאת, לצורך קבלת הערותיהם של המשתתפים וכדי לוודא שהסיכום משקף נאמנה את הנאמר בדיון. מכאן, שלא ברורה הערת המבקר, כי הפרוטוקולים אינם משקפים את תוכן הדיון ולא ברור כלל על מה מתבססת".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully