וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תנאי שימוש - וואלה! כיף

28.7.2002 / 11:03

אתר וואלה! כיף (להלן: וואלה! או האתר), הינו אחד מאתרי וואלה! ("אתרי וואלה") ומשמש, בין היתר, כאתר למשחקים, תשבצים, בדיחות, ותמונות. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים, כפוף לתנאי השימוש להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם.

לעניין תנאי שימוש אלו - "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמדו לרשות הגולשים באתר ומכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולריים, טכנולוגית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים, WEB TV, פקסימיליה, טלפוניה ווידיאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר).

1. הנך מתחייב שלא לפרסם באתר את התכנים הבאים:

(א) תכנים הכוללים חומר פורנוגרפי או בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המהווים פרסום של דבר תועבה בכלל, ודבר תועבה ובו דמותו של קטין בפרט, וכן כל תכנים אחרים אשר מהווים הפרה כלשהי של כל דין;

(ב) תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך;

(ג) תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא;

(ד) כל תוכן אחר שיש בו הפרת הוראות כל דין;

2. וואלה! תקשורת בע"מ ו/או טלטל ערוצי תקשוב בע"מ ו/או מי מטעמם (יחד - "החברה") רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר, והם רשאים למחוק תכנים אלו בכל עת.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל התכנים שיפורסמו על-ידיך באתר יהיו על אחריותך בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם.

4. התכנים שאתה מוסר לפרסום באתר או במכשירי הקצה השונים יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

5. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובמכשירי הקצה השונים, לרבות ביחס לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים או עקב הצגתם.

6. אין החברה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים, ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים אינה מלמדת כי תוכן האתר מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, אי-נוחות, אבדן, עגמת נפש או כל פגיעה אחרת, ישירים או עקיפים שיגרמו לך או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות האתר, במישרין או בעקיפין, ולרבות באמצעות קישור.

7. השימוש בתכנים ובשירותים שמציע האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים והשירותים, תכונות השימוש בהם, מגבלותיהם או התגובות שיעוררו. השימוש בשירותים המוצעים באתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

8. החברה רשאית לסגור את השירותים המוצעים באתר, כולם או חלקם, ולשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו וזמינותם של השירותים הניתנים בו או את התכנים המופיעים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

9. החברה אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים באתר והתכנים המופיעים בו לא יופרעו, יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לכל צד שלישי עקב כך.

10. במהלך השימוש באתר או במסירת תכנים על-ידיך לאתר, עליך להימנע מלהטריד, לקלל, להסית, לאיים, לשדל או לסייע לביצוע פעולות אסורות על פי הדין, לעשות שימוש מסחרי, להשתמש בחומר שזכויות הקנין הרוחני או השימוש בהן אינן שייכות לך, להתחזות לעובד החברה, להוציא לשון הרע או לפגוע בכל דרך שהיא במשתמשים האחרים.

11. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

12. החברה רשאית לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

13. אין תנאי שימוש אלה גורעים מתנאי השימוש האחרים שבאתרי וואלה, ותנאי השימוש האחרים כאמור יחולו גם על השימוש באתר ככל שאין בהם סתירה לתנאי השימוש באתר.

14. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully