דו"ח מבקר המדינה 2011

ליקוים חמורים בפיקוח על מוסכים ומכוני רישוי

מיעוט ביקורות, אי עמידה בסדרי עבודה, חשד לניגוד עניינים ואי מיצוי יכולות להעלאת הבטיחות בדרכים, הם רק חלק ממצאי משרד למבקר המדינה

על רקע המצב העגום בבטיחות בדרכים בישראל, ערך המשרד למבקר המדינה גם בדיקה מקיפה להתנהלות משרד התחבורה בכל הקשור לפיקוח על תקינות כלי הרכב הנעים בישראל. על משימה זו אחראים מכוני הרישוי שמונו על ישי משרד התחבורה וכן המוסכים המורשים בישראל, עליהם גם אמור לפקח המשרד כדי לוודא את תקינות עבודתם. אך ממצאי משרד מבקר המדינה העלו שורה ארוכה של כשלים בהתנהלות המשרד בפיקוח על גורמים אלה.

טוב לדעת (מקודם)

איך צפוי להיראות עתידנו בעידן הרכבים האוטונומיים?

יניב הלוי
לכתבה המלאה
האם משרד התחבורה מפקח כראוי על מכוני הרישוי? (צילום: קובי ליאני)

בדוח שהפיקה וועדת שיינין בשנת 2005 נקבע כי חלק מתאונות הדרכים (על פי מחקרים שנעשו בארצות הברית - עד 13% מכלל התאונות) מתרחשות בגלל כשלים טכניים של כלי רכב. לדעת הוועדה, ככל שחקירותיהן של התאונות מעמיקות יותר, כך הן מחזקות את הקשר בין הכשלים הטכניים לבין התאונות ומוכיחות את משקלו של הגורם הטכני. בהתאם לכך, הוועדה המליצה, בין היתר, להרבות את הבדיקות בדרכים ולהכפיל את מספר המפקחים על המוסכים ועל מכוני הרישוי.

על פי רישומי המדינה הנכונים לחודש ספטמבר 2010, היו רשומים במשרד התחבורה 64 מכוני רישוי, 103 מוסכי רישוי וכ-5,000 מוסכים במקצועות השונים. לפי הערכת משרד התחבורה, במועד סיום הביקורת בספטמבר 2010 היו ברחבי הארץ כ-500 מוסכים בלתי מורשים.

בחודשים ינואר-ספטמבר 2010 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין את הפיקוח של משרד התחבורה על מכוני הרישוי ועל המוסכים. הבדיקה נעשתה במשרד התחבורה ובמשטרת ישראל ואלו הממצאים:

מחלקת שירותי תחזוקה - פיקוח לקוי על מוסכים ומכוני רישוי

מחלקת שירותי תחזוקה שבאגף הרכב מופקדת על מכלול שירותי התחזוקה של כלי הרכב במדינת ישראל, כמו: הרשאות להקמת מכוני רישוי, הרשאות לפתיחת מוסכים במקצועות הרכב השונים, הכשרת כוח אדם מקצועי, פיקוח ובקרה על מכוני הרישוי ועל המוסכים, אכיפת החוק על מוסכים בלתי מורשים, טיפול בתלונות הציבור בנושא ההיבטים המקצועיים הקשורים לתיקונים במוסכים ובדיקות רישוי במכונים.

בדוחו, העיר מבקר המדינה למחלקה זו כי למרות הסכמים שנחתמו בדיונים בנושא באוגוסט 2008, נמצא כי עד מועד סיום הביקורת, ספטמבר 2010, לא היו למחלקה נוהלי עבודה בנוגע לסדרי הפיקוח על מכוני הרישוי ועל המוסכים. כך למשל לא היה נוהל הקובע את נושאי הפיקוח, ולא ניתנו למפקחים טפסים המכילים רשימת תיוג למילוי במהלך הביקורת. בביקורת היה על המפקחים לבדוק עשרות נושאים, ואם אין המפקחים ממלאים טופסי תיוג אחידים, אי-אפשר לבקר את איכות עבודתם ואת היקפה, וכך גם לא ניתן להפיק דוחות תקופתיים כדי לבחון את המגמות בתחום.

בהמשך לכך, בעקבות התרבות מקרים של ניהול מוסכים ומכוני רישוי בימי שבת (בייחוד במגזר הלא יהודי), פעילות ענפה שמתקיימת ללא פיקוח ובקרה של מפקחי משרד התחבורה משום שאלה אינם עובדים בשבת, ולמרות פניה בנושא של מר עוזי יצחקי סמנכ"ל בכיר לתנועה, להעסקת עובדים לא יהודיים, מצא מבקר המדינה, כי למרות אישורו של אגף משאבי אנוש, בימי שישי לא קיים המשרד ביקורות, ועד אמצע 2010 הועסק רק עובד לא-יהודי אחד (מהצפון) בימי שבת, ואף זאת רק פעם בחודש.

משרד מבקר המדינה העיר למשרד התחבורה, כי נוכח חשיבות הפיקוח והאכיפה בתחום זה ומאחר שיש חשש לניצול לרעה של מיעוט הפיקוח והאכיפה בימי שישי ושבת. משרד התחבורה מסר בתגובה למשרד מבקר המדינה כי יפעל להעלות את תדירות הביקורות בימי שישי ושבת וכי הוא שוקד בימים אלה על עריכת נהלי עבודה וטפסים למפקחים.

מכוני הרישוי - סחר ברישיונות רישוי, מכירת אביזרים תחת ניגוד עניינים, פיקוח לקוי של משרד התחבורה וחדש לניגוד עניינים

מבקר המדינה מצא סדרה של ליקויים בכל הקשור לפיקוח ועבודה של מכוני הרישוי בישראל. בחודש מרץ הועלתה סוגיה בפני משרד התחבורה האחראי על מתן אישורי זיכיון להפעלת מכוני רישוי, המצביעה על בעייתיות בשיטה הנוכחית. בביקורת זו נמצא כי רבים מבעלי הזיכיונות, כלל לא מפעילים מכוני רישוי, אלא סוחרים כספסרים בזיכיונות אלה לגופים שלישיים תמורת תשלום חודשי. משרד מבקר המדינה מציין כי למרות שחלפו יותר משנתיים וחצי מאז הועלתה הסוגיה המשפטית, לא ראה לנכון מר עוזי יצחקי ובחירי אגף הרכב לקיים דיון בנושא.

מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה על יצירת מצב של ניגוד עניינים בביקורות הרישוי השנתיות, בכל שאפשר למכוני הרישוי למכור אביזרים נלווים כמו לוחיות רישוי, מגבים, נורות ומחזירי אור. אלה לדברי משרד המבקר גורמים למכוני הרישוי לפעול באופן שידרוש מבעלי כלי הרכב לרכוש את אביזרים אלה ולהגדיל את הכנסותיהם. נכון לרגע זה, אגרת הביקור במכון רישוי עומדת על 88 שקלים ואגרת בדיקה חוזרת לרכב שנכשל עומדת על 19 שקלים. משרד המבקר מציין כי גם הצבת שלט במכוני הרישוי המודיע על כך שבעל הרכב רשאי לרכוש את אביזרים אלה בכל מקום שיחפוץ, אין בו כדי למנוע את הליקוי ודורש ממשרד התחבורה להמציא נוהל חדש לעניין מכירת האביזרים.

גם בחינת כלים דו גלגליים במכוני הרישוי עומדת לביקורת. ממצאי משרד המבקר מצביעים על כך שהבדיקות נעשות באופן לא קפדני מספיק, כמו בדיקת הבלמים שנעשית על ידי הבוחן עצמו שרוכב על הכלי, במקום מכשור מתאים. למרות תשובת משרד התחבורה על הכוונה לחייב מכונים חדשים בהתקנת מכשור שכזה, משרד המבקר דורש להתקין מכשור דומה גם במכונים ישנים.

נושא הפיקוח של משרד התחבורה על מכוני הרישוי, זוכה לביקורת החמורה ביותר מצד משרד מבקר המדינה. על פי ממצאי הבדיקה שכללה בחינת תזמוני הביקורות על מכוני הרישוי (קוד 1 - פעמיים בחודש, קוד 2 - פעם בחודש, קוד 3 - פעם בחודשיים), נמצא כי מחצית מהמכונים הרשומים נבדקו בתדירות נמוכה מזו שקבע משרד התחבורה. במקרים אחדים מצא משרד המבקר מקרים בהם לא נערכו ביקורות גם בזמן ארוך בהרבה ממה שהגדיר משרד התחבורה.

במקרה אחר, מצא משרד המבקר כי בנה של ראש ענף מכוני רישוי במשרד התחבורה הוא מבעליו של מכון רישוי בירושלים וכי נמצאו חשדות להתנהלות לא תקינה של המשרד כלפי מכון זה. לדוגמה, בחודש פברואר 2010 הכינה האם, ראש ענף מכוני הרישוי ביקורת פתע בכל המכונים שבאזור ירושלים והאזור, חוץ מהמכון של בנה. זאת לאחר שבחודש ספטמבר 2009, הועברה הנחיה ישירה מהמחלקה המשפטית של משרד התחבורה כי על ראש ענף מכוני הרישוי להימנע כליל מטיפול במכוני הרישוי בירושלים.

מוסכים - ליקויים תפעוליים ומיעוט פיקוח

גם בנושא הביקורת על המוסכים בישראל, סובל משרד התחבורה מליקויים תפעוליים חמורים. על פי הגדרות משרד התחבורה, בישראל קיימים כ-5,000 מוסכים בישראל ובכל אחד מהם יש לבצע ביקורת אחת לשנה לפחות. אולם, משרד מבקר המדינה מצא כי בשנת 2007 ערכו פקחי המשרד רק 341 ביקורות, 469 בשנת 2008, 1,801 בשנת 2009 ו-2,381 בשבעת החודשים הראשונים של 2010.

משרד מבקר המדינה ניתח את דוח הנתונים מיולי 2010 ומצא כי ב-11 מוסכים לא נעשתה ביקורת יותר מעשר שנים, ב-83 מוסכים - לא נערכה ביקורת בחמש עד עשר שנים, וב-715 מוסכים - לא נערכה ביקורת בשנתיים עד חמש שנים. משרד מבקר המדינה השווה בין מועד הביקורת האחרון המדווח לבין מועד הביקורת שלפניו ועל פי הממצאים, ב-4 מוסכים עברו בין שתי הביקורות יותר מעשר שנים, ב-196 מוסכים - חמש עד עשר שנים, ב-896 מוסכים - שנתיים עד חמש שנים, וב-1,098 מוסכים - שנה עד משנתיים. יוצא אפוא שמשרד התחבורה לא פיקח על המוסכים בתדירות שהוא עצמו קבע.

עוד גילה משרד המבקר כי לצד 5,000 המוסכים המורשים, פועלים בישראל כ-500 מוסכים שאינם חוקיים, מרביתם בצפון הארץ. אולם למרות המספר הגבוה, משימה זו נופלת על כתפיהם של שני מפקחים בלבד ומנהל מחלקה יחיד. כמו כן, לאחר שנמצאו אותם מוסכים לא חוקיים על ידי הפקחים, התהליך המשפטי הארוך שלעתים נמשך גם מעל ל-5 שנים (בהם ממשיך המוסך הלא חוקי לפעול), מחלישה את יכולת ההרתעה של החוק כלפי העוסקים הלא חוקיים.

ממשרד התחבורה נמסר כי בימים האלה מגבש המשרד נהלים חדשים בתחום הפיקוח על שירותי התחזוקה ופועל לשינוי במבנה הארגוני וקביעת שיטות עבודה חדישות. בנוסף, שירותי התחזוקה ואגף מערכות המידע מפתחים טפסים אלקטרוניים אינטראקטיביים על מנת לסייע לציבור ולעובדי המשרד למלא אותם באמצעות האינטרנט. שיטה זו תייעל את עבודת היחידה, תביא לחסכון בכח אדם ומשאבים, תקל על האזרח ותחסוך זמן.

עוד נמסר כי משרד התחבורה מתכנן יוזמת חוק מטעם הממשלה (חוק מתן שירותים ברכב) שתסדיר בין היתר את הפיקוח על המוסכים ועל המנהל המקצועי במוסך כתחליף לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, בו משתמשים כיום.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully