פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   התייעלות? חברת החשמל גייסה 659 עובדים

   החברה שהתחייבה לנקוט בצעדי התייעלות משמעותיים, גייסה בשנה שעברה מאות עובדים בניגוד למתווה שסוכם. בהנהלה חוששים מקנס של 1.3 מיליארד שקל בגין האיחורים ביישום תוכנית החירום

   אף שהתחייבה לנקוט בהליכי התייעלות, כדי לזכות בייקור תעריף החשמל עבור מימון תוכנית החירום למשק החשמל - חברת החשמל צירפה לשורותיה 659 עובדים חדשים ב-2009, גידול של 5.5% במצבת כוח האדם. זאת לאחר ארבע שנים שבהן צומצם מספר המשרות בחברה.

   בנוסף, חברת החשמל, בניהולו של עמוס לסקר, דיווחה בסוף השבוע כי אם לא תעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לתוכנית החירום, היא עשויה להיקנס בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל. מדו"חותיה הכספיים של החברה לסיכום 2009 עולה כי בחברה מועסקים, נכון לסוף השנה, 12,663 עובדים, לעומת 12,004 עובדים בסוף 2008. זאת לאחר שבשנים 8-2005 צימצמה החברה את מצבת כוח האדם בכ-10% (כ-1,320 עובדים), ולאחר שב-2007 מימנה תוכנית פרישה מוקדמת לכ-300 עובדים בעלות כוללת של 372 מיליון שקל.

   בחברת החשמל נימקו את הגיוסים החדשים בתוכנית החירום למשק החשמל, שבמסגרתה חויבה החברה להקים חמש תחנות כוח חדשות בשנים 2009-2012. מרבית העובדים שגויסו ב-2009 אמנם הופנו למערך הפרויקטים בחברה (554 עובדים), אך 105 עובדים חדשים גויסו למחלקות אחרות כגון שירות (31 עובדים), מטה (16) והולכה (11). במקטע החלוקה היעיל פחות של החברה גויסו לא פחות מ-55 עובדים חדשים, אף שבמקטע זה מועסק מספר העובדים הגדול ביותר בחברה (4,318 עובדים), ולאחר שגם בסיכום 2009 נרשמה במקטע זה תשואה שלילית של 4.38% - לעומת תשואה חיובית של 4.3% במקטע הייצור ותשואה שלילית של 0.26% במקטע ההולכה.

   מצבת כוח האדם של חברת החשמל הוגדלה, אף שבמסגרת תוכנית החירום למשק החשמל חויבה החברה לפעול בהקדם האפשרי "לביצוע מהלכי ההתייעלות עליהם הכריזה לשיפור מצבה הפיננסי". מדובר, בין היתר, בתוכנית לגיבוש הסדר פרישה מוקדמת ל-700 עובדים נוספים, וכן ביישום תכנית "מצפן" הכרוכה בפרישתם של 2,000-2,500 עובדים.

   התחייבות זו של חברת החשמל עמדה בבסיס האישור התקדימי שנתנה רשות החשמל באוקטובר 2008 לייקור תעריפי החשמל לציבור ב-4.2% למשך שנתיים. זאת, עבור מימון תוכנית החירום למשק החשמל, ולאחר שחברת החשמל הצהירה כי אין ביכולתה לגייס את מלוא הסכום הדרוש למימון התוכנית ממקורותיה. מדובר במימון של 2 מיליארד שקל, בתוך שנתיים, מתוך סך של כ-3.6 מיליארד שקל - שהותנה בין היתר בעמידה בתוכניות ההתייעלות. אך אין מדובר בתנאי היחיד שמפרה לכאורה חברת החשמל.

   קנסות בסך 75 מיליון שקל

   חברת החשמל חויבה עוד לעמוד בלוחות זמנים קבועים להקמת תחנות הכוח החדשות - שמוקמות בהליך חירום חריג על מנת להיענות לביקושים העודפים לחשמל בעונות הקיץ הקרובות. מכיוון שהתוכנית נועדה לתת מענה מיידי למחסור הצפוי בכושר ייצור החשמל, נודעה משמעות גבוהה יותר לעמידה בלוחות הזמנים שהוכתבו לה.

   לכן, בראשונה קבעה רשות החשמל, בראשותו של אמנון שפירה, סנקציה כספית בגין אי עמידתה של חברת החשמל ביעדי הפיתוח. בשנה שעברה פירסמה הרשות מנגנון קנסות בגין איחורים בהפעלת תחנות הכוח, שיקוזזו מן התשלום לו תהיה חברת החשמל זכאית, ויושבו לציבור באמצעות הוזלת תעריף החשמל. הרשות קבעה קנס של 5-10 מיליון שקל עבור כל חודש איחור בהפעלת יחידות היצור הראשונות ברמת חובב, שאמורות היו לפעול בקיץ 2009 אך הופעלו רק בסוף השנה.

   באשר ליתר יחידות הייצור שאמורות לפעול עד יולי 2010 ברמת חובב, אשכול (אשדוד) ובחגית, נקבע קנס של 10 מיליון שקל עבור כל חודש איחור בחצי השנה הראשונה (עד סוף 2010) וקנס של 15 מיליון שקל עבור כל חודש איחור בחצי השנה הבאה. במקרה של איחור נוסף, נקבע קנס בגובה 20% מעלות הקמת יחידת הייצור (כ-200 מיליון שקל). עד היום נקנסה חברת החשמל בסכום כולל של כ-75 מיליון שקל. זאת, לאחר שאיחרה בכחמישה חודשים בהפעלת יחידות הייצור הראשונות ברמת חובב. באשר לאומדני הקנסות בגין תחנות הכוח שיופעלו ב-2010, מעריכה החברה כי אלה צפויים להסתכם בכ-1.26 מיליארד שקל.

   חברת החשמל הקפיאה לפי שעה את השלמת תכנית החירום (שלב ב') הכרוכה בהנחת תוספות קיטוריות ליחידות הייצור החדשות (טורבינות גז). מדובר בפרויקט בהיקף כולל של כ-5 מיליארד שקל, שהדירקטוריון סירב לאשר לממן מתקציב החברה השוטף ומגיוסי חוב נוספים. חברת החשמל פנתה אל הרשות בבקשה נוספת לכסות את המימון בתעריף החשמל.