פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
   הגדרת צליל התרעה

   נושאים חמים

   הבונוסים בבנק לאומי - בהתאם לביצועים

   על פי תוכנית רב שנתית של הבנק, המנכ"ל, היו"ר והמנהלים יקבלו בונוסים שסכומים הכולל לא יעלה על 30 מ' שקל. אולם, אם שיעור התשואה יהיה נמוך מ-8%, לא יוענקו בונוסים כלל

   שבועיים לפני פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים לשנת 2009, פירסם היום בנק לאומי את תוכנית הבונוסים הרב שנתית של הבנק. התוכנית גובשה לאחר שהמפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, ביקש מהבנקים להכין תוכנית תגמול שתתאים למטרות ארוכות טווח של הבנק. תוכנית המענקים כוללת מענקים ליו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל וכל יתר חברי ההנהלה של הבנק (11 מנהלים) בגין שנת 2009 ואילך. על פי התוכנית, היו"ר, המנכ"ל והמנהלים יקבלו בונוסים שסכומם הכולל לא יעלה על 30 מליון שקל ביחד. בנק לאומי לא מחלק אופציות לחברי ההנהלה.

   התוכנית מבוססת, בין היתר, על הרווח הנקי השנתי של קבוצת לאומי בגין פעולות רגילות בלבד, על שיעור התשואה השנתי להון מפעולות רגילות לאחר מס, על יחס הלימות ההון, על ביצועי הבנק השנתיים ביחס ליעדים שנקבעו על ידי דירקטוריון הבנק וביחס לקבוצות הבנקאיות האחרות. התוכנית מושפעת מהתפתחות התוצאות העסקיות של הבנק על פני זמן.

   היקף המענק השנתי הכולל לבכירים (יו"ר, מנכ"ל ו-11 חברי ההנהלה) ייקבע על ידי הדירקטוריון על בסיס פרמטר שנקרא "שיעור תשואה מתוקנן", המתקבל ממכפלת שיעור התשואה להון מפעולות רגילות בציון המשוקלל של הבנק - ציון של הבנק שנקבע על בסיס פרמטרים השוואתיים של תשואה על ההון ביחס לבנצ'מרק של 10%, תשואה על ההון ביחס לבנקים אחרים ועמידה ביעדי הלימות הון.

   אם שיעור התשואה המתוקנן יהיה 8%, יעמוד היקף המענק הכולל על 0.5% מהרווח הנקי. בשיעור תשואה מתוקנן של 12% או יותר, יעמוד היקף המענק הכולל על 1.00% מהרווח הנקי המתוקנן. אם שיעור התשואה המתוקנן לשנה הנמדדת יהיה נמוך מ-8% או שלא תהיה עמידה בתנאי הלימות הון, לא יוענקו בונוסים.

   לאחר שנקבע היקף הבונוסים הכולל, הם יחולקו בין ההנהלה על פי השיעורים הבאים: יו"ר הדירקטוריון - 16.7%, מנכ"ל הבנק - 20.8%, יתר הבכירים - 62.5%. שיעור המענק שיקבלו המנכ"ל והיו"ר כפופים גם להערכה שיקבלו מהדירקטוריון.

   במקרה בו יהיה שיעור התשואה המתוקנן של הבנק נמוך מ-7%, יקבלו המנהלים "מענק שלילי", כלומר יצטרכו להחזיר כסף. המענק השלילי יהיה בגובה של 1% לפחות מהפער שבין רווח בשיעור של 7% מההון לבין הרווח לפי שיעור התשואה המתוקנן. היקף המענק השלילי הכולל יכול להגיע עד למקסימום של 20 מיליון שקל.

   בנוסף, בנק לאומי פורס את המענק לטווח ארוך. תשלום מענק בגין שנה מסוימת יתפרש על פני שלוש שנים. 50% מהמענק ישולמו בסמוך לדיווח על התוצאות הכספיות של השנה הרלבנטית ("שנת הבונוס"), והיתר שווה בשווה בשנתיים העוקבות.

   על פי סימולציה שערכו בלאומי, היקף המענק הכולל לכלל הבכירים בגין שנת 2007 אם תוכנית המענק היתה מיושמת בגין שנה זו, היה מגיע לכ-29 מיליון שקל, וזהו גם סכום המענקים ששולם בגין שנה זו בפועל. התשואה על ההון מפעולות רגילות באותה שנה היה 15.4%.

   אם תוכנית המענק היתה מיושמת בשנת 2008, היו הבכירים זוכים למענק שלילי של כ-16 מיליון שקל. בפועל, בבנק לא שילם כלל מענקים בשנה זו. התשואה על ההון מפעולות רגילות בשנה זו היתה 0.8%-.