נושאים חמים

יהודים יוכלו לרכוש שיריון אבירים באירלנד

החוק שאסר על יהודים לרכוש שיריון יובא מאנגליה, ונשאר עם סיום הכיבוש בתחילת המאה ה-20. עוד בוטל האיסור על שריפת מכשפות

יוזמה ממשלתית חדשה באירלנד עשויה לאפשר ליהודי המדינה לממש פנטזיה ישנה, שנאסרה עליהם בחוק לפני למעלה מ-800 שנה: לרכוש לעצמם שריון אבירים. החוק משנת 1181, הנחשב לחוק האנטישמי האחרון במדינה, מועמד לביטול יחד עם חוקים אנכרוניסטיים נוספים - התקפים מבחינה משפטית לכל דבר.

כל החוקים "יובאו" לאירלנד מאנגליה, במהלך הכיבוש האנגלי של המדינה מהמאה ה-13 עד תחילת המאה ה-20. אירלנד, בדומה לישראל, קבעה לאחר עצמאותה כי החוקים האנגלים ימשיכו לעמוד בתוקפם, כל עוד לא בוטלו במפורש.

ראש ממשלת אירלנד, ברטי ארן, הודיע באחרונה כי בכוונת ממשלתו לבטל את מה שנתפש כאחד משרידי הקולוניאליזם הבריטי במדינה: כ-2,300 חוקים שנחקקו בשנים 1800-1100. בין היתר, יבוטלו חוקים האוסרים העלאת מכשפות למוקד, ביום קרבות בין נמרים לשם בידור והטלת גנבים למים עמוקים כשמשקולת כבדה קשורה לרגליהם. כמו כן, יבוטלו חוק האוסר על נישואים בין אנגלים לאירים וחוק האוסר על בעלי פאבים לרדוף אחרי לקוחות שלא פרעו את חשבונותיהם. חוק נוסף שיבוטל אוסר לתחוב גללי כבשים לתוך שקי קפה, זכר למעשי מרמה שהיו מקובלים באותה תקופה.

דובר הקהילה היהודית באירלנד, קארל נלקין, העריך כי החוק האוסר על יהודים לרכוש שריון אבירים לא יושם מעולם: "החוק הזה נראה די מטופש גם ביחס לזמנו. יהודים רצו שיעזבו אותם בשקט ושיתנו להם לחיות. מי בכלל רצה לרכוש שריון אבירים?".

היהודים הראשונים הגיעו לאירלנד ככל הנראה לאחר גירוש ספרד, וב-1555 אף דווח על ראש עיר יהודי בשם ויליאם אניאס. ואולם, קהילה יהודית פעילה נוצרה באירלנד רק ב-1880, בעקבות הגירת יהודים מליטא ומרוסיה. מספר היהודים באירלנד הגיע לשיא ערב מלחמת העולם השנייה, אך ירד מאז בלמעלה מ-50% אחוז.

רק אירוע אנטישמי אחד נרשם בתולדות יהודי אירלנד. מדובר ב"פוגרום של לימריק" בשנת 1904, שבמהלכו הושלכו אבנים על בתי יהודים בעיר וחוללו מצבות בבית הקברות. ב-1994 נערך בלימריק "טקס כפרה ובקשת סליחה" מיהודי העיר.