נושאים חמים

"בישראל קיימת פגיעה חמורה בתנאי ההעסקה"

כך עולה מסקר שבוצע לרגל כנס קיסריה האלטרנטיווי; 36% מהשכירים לא מחזיקים מעמד יותר משנתיים במקום עבודה

"בישראל 2005 קיימת פגיעה חמורה בתנאי ההעסקה של העובדים השכירים וחוסר בטחון תעסוקתי", כך עולה מסקר שנערך לרגל כנס קיסריה האלטרנטיווי בנושא זכויות עובדים ואבטלה. ממצאי הסקר מעידים על היעדר זכויות סוציאליות בקרב עובדים רבים ואי אכיפתן כפי שנדרש על פי חוק.

כך למשל, 36% מהשכירים דיווחו כי הם מועסקים תקופת זמן שאינה עולה על שנתיים, מה שמצביע על ניידות גבוהה וחוסר יציבות במקומות העבודה. שליש מהנשאלים דיווחו כי אינם מקבלים תשלום על שעות נוספות ורבע מהנשאלים דיווחו כי אינם מקבלים תנאים סוציאליים.

בהקשר זה, נמצא מתאם גבוהה בין היעדר תנאים סוציאליים והפרת זכויות עובדים, לבין רמת השכלה נמוכה. כמו כן, הפגיעה בזכויות הנ"ל גבוהה יותר, על פי הסקר, בקרב צעירים, עולים מבריה"מ לשעבר וכמובן בעלי שכר נמוך.

בנוסף, נמצאו שיעורים גבוהים יחסית של שכירים אשר אינם מקבלים תשלום כלל, או מקבלים תשלום חלקי בלבד, על ימי חופשה (חמישית מהנשאלים) ואף כאלה שאינם זוכים לקבל תלוש שכר, (עשירית מהנשאלים).

הסקר שבוצע על ידי מכון המחקר אליקסיר בראשות דורית בן ברוך מאוניברסיטת חיפה, העלה ממצא מדאיג נוסף שעשוי לרמז על התפשטות העוני: רבע מהשכירים דיווחו כי שכרם אינו עולה על שכר המינימום ו-9% מהם משתכרים פחות משכר המינימום.

הסקר הקיף דוברי עברית בלבד, כך שיש להניח כי אם היו נלקחות בחשבון אוכלוסיות חלשות אחרות, כמו ערבים ועולים, היו הממצאים חריפים יותר.