נושאים חמים

מושל מצרים

מוצאו כנראה באלבניה. הגיע למצרים ב-1798 כקצין ביחידה אלבנית בתוך הצבא התורכי שנשלח להילחם בצרפתים שכבשוה. ב-1805 נהיה לפאשה של מצרים, והשולטן התורכי נאלץ להכיר בו כמושל הארץ. הביא ליציאת הבריטים שנחתו ב-1807 באלכסנדריה, ובאו לעזרת הממלוכים. לאחר שערך בתחבולת מרמה טבח בממלוכים ב-1811 ביסס את שלטונו במצרים. פעל לביצור אי תלותו בתורכיה, להרחבת תחום שלטונו ולהנהגת תיקונים פנימיים במצרים. למטרות הללו הוא ניצל את הסכסוכים בין האמפריה העות'מאנית, צרפת ובריטניה. בסיוע מומחים זרים הוא הרחיב ושכלל את צבאו במיוחד באמצעות עזרה שקיבל מצרפת. ב-1831 מרד בצבא האימפריה העות'מאנית, כבש את ארץ-ישראל וסוריה ואיים על קושטא. בהתערבותן של רוסיה, בריטניה וצרפת הוסג הסדר שלפיו נהיה מושל סוריה, כרתים ואדנה. ב-1839 הנחיל לתורכים תבוסה קשה בקרב נציבין. כפיצוי על השטחים שכבש, ואשר נאלץ להחזיר לאימפריה העות'מאנית בלחץ המעצמות, קיבל לידיו ולצאצאיו את השילטון על מצרים כירושה לצמיתות. הנהיג במצרים תיקונים רבים שהביאו למודרניזציה בתחומי חיים שונים.