נושאים חמים

קיבוץ געש יהרוס מבני עסקים לא חוקיים

כך החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. בין המבנים - לולבו, צומת ספרים ומתחם הגולף. השימוש במבנה הקוסמוס יוגבל

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז הפקידה תוכנית להסדרה תכנונית של אזור קיבוץ געש. במסגרת ההחלטה לא אושרו שימושים רבים לעסקים ולמסחר במתחם הקיבוץ. ההחלטה נוגעת למעמדם של המבנים הפועלים במתחם במשך שנים רבות, בהתאם לאישור שימוש חורג לתקופה קצובה או באופן בלתי חוקי.

התוכנית, שהוגשה על ידי קיבוץ געש במטרה להסדיר את התכנון הכולל של מבני הקיבוץ המיועדים למגורים, תעשייה, מבני משק, מסחר ונופש, מציעה גם פתרונות לעבירות הבנייה הקיימות בשטחי הקיבוץ. ואולם הוועדה המחוזית - לאחר שבחנה את התוכנית מול אופיו של הקיבוץ כיישוב כפרי - החליטה שלא לאשר את מרבית השימושים החורגים והבלתי חוקיים שפועלים בו כיום, בהם מתחם צומת ספרים, מתחם לולבו ומתחם הגולף.

החלטת הוועדה מצמצמת באופן ניכר את היקף השטחים המיועדים לתעסוקה ולמסחר באזור התעשייה של קיבוץ געש, שבו קיימים כיום מבנים רבים הפועלים על תקן של שימוש חורג. בין המבנים האמורים נמצא מבנה קוסמוס, שנסגר במהלך השנה האחרונה, ומבנה הום סנטר, שפעל על תקן שימוש חורג במשך שנים.

הוועדה המחוזית קבעה בהחלטתה כי התנאי למתן תוקף לתוכנית יהיה הריסת מבנים והפסקת השימושים הבלתי חוקיים במתחם. הוועדה המחוזית אף העירה בחומרה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף השרון על כך שנמנעה מלאכוף את חוק התכנון והבנייה כנדרש. היעדר האכיפה מצד הוועדה המקומית תרם להיווצרות המצב שבו שרוי הקיבוץ מבחינת היקפי הבנייה והשימושים הבלתי חוקיים שבשטחו.